Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ophalen wijzigingsverzoeken iWmo/iJw release 2022

21 oktober 2020 – Momenteel zijn gebruikers van het iWmo en iJw berichtenverkeer druk bezig met de voorbereidingen voor de ingebruikname van de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Ondertussen werkt Zorginstituut Nederland aan de voorbereidingen voor de nieuwe releases van de iStandaarden in 2022.

In dit nieuwsbericht vragen wij om uw input voor de nieuwe releases voor iWmo en iJw. Uw input is voor ons van groot belang, want daarmee zorgen we samen voor een release die een bijdrage levert aan het verder verminderen van de administratieve lasten.

Meld uw wijzigingsverzoeken

Het releaseproces voor de iStandaarden volgt een aantal vaste stappen. Op dit moment gaan we voor iWmo en iJw aan de slag met stap 1: Verzamelen van alle wijzigingsverzoeken voor de volgende release. Denk hierbij aan:

 • gewijzigde wet- en regelgeving;
 • projecten van het Ketenbureau i-Sociaal domein die van invloed zijn;
 • technische verbeteringen.

Maar daarnaast zijn we op zoek naar de wijzigingsverzoeken van de gebruikers van het berichtenverkeer, dus van u! Denk hierbij aan:

 • knelpunten die u ervaart in het iWmo en iJw berichtenverkeer;
 • uw wensen en verbeteringen voor het berichtenverkeer.

Het releaseproces

Ons releaseproces heeft globaal de volgende stappen:

 1. Verzamelen: De wijzigingsverzoeken worden verzameld.
 2. Voorbereiding en analyse: De wijzigingsverzoeken worden verduidelijkt, gegroepeerd en geanalyseerd. Samen met de ketenpartijen worden de verzoeken geprioriteerd en wordt bepaald welke verder worden uitgewerkt om eventueel in de volgende release te worden opgenomen.
 3. Vaststellen kadernota: De Stuurgroep stelt de kaders voor de nieuwe release vast.
 4. Afstemming en consultatie: Tijdens de referentiegroepen bespreken we met de ketenpartijen of en hoe de wijzigingsverzoeken in een volgende release worden verwerkt. De afstemming die plaatsvindt is zowel functioneel als technisch. Tevens worden de raakvlakken met de bijbehorende processen meegenomen in deze besprekingen.
 5. Vaststellen inhoud release: De inhoud van de release wordt door de Stuurgroep vastgesteld. Hierbij wordt tevens de implementatiestrategie vastgesteld.
 6. Uitwerking specificaties: De specificaties worden opgesteld en gepubliceerd in het informatiemodel. Tevens worden ondersteunende producten en documentatie ontwikkeld en gepubliceerd.

Indienen wijzigingsverzoeken kan tot uiterlijk 31 december 2020

U kunt uw wijzigingsverzoeken nú bij ons indienen via dit formulier. Indienen kan tot uiterlijk 31 december 2020. Uw contactgegevens gebruiken wij indien we een toelichting willen vragen op uw ingediende wijzigingsverzoek.

Het Zorginstituut en de ketenpartijen hebben zo veel mogelijk informatie nodig om ingediende wijzigingsverzoeken goed te kunnen begrijpen en beoordelen. Onderbouw daarom zo goed mogelijk waarom u de wijziging aanvraagt. Bijvoorbeeld:

 • welk probleem wordt hiermee opgelost;
 • hoe groot is dit probleem;
 • hoe draagt de oplossing bij aan minder administratieve lasten?

Tot slot vindt u in het formulier nog een paar vragen over uw verwachtingen voor de iWmo/iJw releases 2022.

Het vervolg

Wij gaan alle ingediende wijzigingsverzoeken verduidelijken (eventueel in overleg met de indiener) en groeperen. De volledige lijst publiceren we op onze website. Daarna brengen we samen met de ketenpartijen een prioritering aan. Die maakt duidelijk welke verzoeken we verder gaan analyseren en uitwerken in de referentiegroepen.

In de afgelopen jaren konden we dit doen door bij elkaar te komen. We weten nog niet of dit begin volgend jaar mogelijk is vanwege de coronamaatregelen. Daarom onderzoeken we ook andere mogelijkheden om de referentiegroepen te organiseren. We zullen u op een later moment hierover informeren.

Tot slot

Wij zien uw wijzigingsverzoeken en antwoorden graag tegemoet. Alvast hartelijk dank voor uw input. Samen zorgen we ervoor dat de iStandaarden de administratieve processen binnen de Wmo en de Jeugdwet steeds beter ondersteunen.

Voor de gebruikers die (ook) met de iWlz-standaard werken volgt later dit jaar eenzelfde verzoek tot het indienen van wijzigingsverzoeken.

Indien u nog vragen heeft over dit nieuwsbericht, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.primary@149.210.155.96