Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Oproep wijzigingsverzoeken iWlz release 2021

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

16 december 2019 – Nog voordat de nieuwe release van iWlz; iWlz 2.1 in gebruik wordt genomen is Zorginstituut Nederland al druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe releases van de iStandaarden voor 2021. De impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen wordt geanalyseerd en onderzocht wordt welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de nieuwe releases.

Proces totstandkoming nieuwe release

Zorginstituut Nederland werkt met een vastgesteld beleid Releasebeheer. Globaal is het proces als volgt ingericht:

 • Verzamelen
  Wijzigingsverzoeken worden verzameld
 • Voorbereiding en analyseren
  De wijzigingsverzoeken worden geanalyseerd en gegroepeerd. Welke wijzigingsverzoeken worden omgezet in de zogenaamde RFC’s?
 • Vaststelling kadernotitie
  De Stuurgroep stelt de kaders voor de nieuwe release vast
 • Afstemming en consultatie
  Tijdens de referentiegroepen bespreken we, samen met de veldpartijen, de RFC’s inhoudelijk, functioneel en technisch
 • Vaststelling inhoud release
  De uiteindelijke inhoud van een release wordt door de Stuurgroep vastgesteld
 • Uitwerking specificaties en implementatiestrategie
  Specificaties worden opgesteld en ondersteunende producten worden ontwikkeld

Release iWlz 2021

Er zijn een aantal bevindingen bekend bij het Zorginstituut. Bij de beoordeling van een nieuwe release wordt uitgebreid gekeken naar de impact op de ontwikkelingen van het toekomstige netwerkmodel. Voordat wijzigingsverzoeken worden verwerkt in de inhoud van de nieuwe release wordt een uitgebreide businesscase opgesteld en besproken met ketenpartijen om vast te stellen of de wijziging voldoende voordeel oplevert om nog te verwerken in het huidige estafettemodel.

Wijzigingsverzoeken doorgeven voor 31-12-2019

Heeft u als veldpartij een wens voor een technische of functionele wijziging die meegenomen moet worden tijdens de verzameling en beoordeling voor de nieuwe release van iWlz? Geef deze dan voor 31 december 2019 aan ons door. Alle ingediende wijzigingsverzoeken worden verzameld en er vindt een beoordeling plaats of deze wijzigingsverzoeken verder worden besproken als Request For Change (RFC) tijdens de referentiegroepen. Als u een wijzigingsverzoek aan ons wenst door te geven, verzoeken wij om gebruik te maken van het formulier Wijzigingsverzoek iStandaarden iWlz 2021. Deze wijzigingsformulieren kunnen ingediend worden via info@istandaarden.nl onder vermelding van Wijzigingsverzoek release iWlz 2021.

Referentiegroepen

De referentiegroep bestaat uit een afvaardiging van de volledige iWlz-keten, samen met betrokken partijen zoals softwareleveranciers en infrastructuurpartijen. Deze referentiegroepen vinden vanaf eind januari weer plaats waarbij wij, samen met de ketenpartijen en softwareleveranciers, de RFC’s inhoudelijk, functioneel en technisch bespreken. In december 2019 wordt meer informatie verspreid over de referentiegroepen.

Deelnemen aan de referentiegroepen?

Actief meepraten en meedenken over de inhoud van de nieuwe release? Dat kan!
Er worden wel een aantal eisen gesteld aan de deelnemers, zo verwachten we van de deelnemers:

 • Mandaat vanuit de eigen organisatie en achterban om te adviseren over wijzigingsverzoeken;
 • Actieve betrokkenheid en inzet bij het uitwerken van wijzigingsverzoeken en het vertalen naar processen, casuïstiek en/of regels (ook buiten de geplande referentiegroepen);
 • Inhoudelijke en ketenbrede kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling.

In december 2019 wordt meer informatie verspreid over de referentiegroepen.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl.

Contact

Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96