Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Productcodetabel landelijke inkoop Jeugd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 december 2014 – De productcodetabel voor de landelijke inkoop jeugdzorg is gereed. Met deze tabel kunnen gemeenten en landelijk ingekochte instellingen vanaf 2015 zorgberichten en declaraties uitwisselen voor jeugdzorg, die door de VNG via een raamcontract is ingekocht en die gemeenten naar gebruik afrekenen.

U kunt de productcodetabel downloaden in het menu rechts, en via Tabellen op de Jeugdwet-pagina. Zorginstituut Nederland voegt de tabel in de komende dagen voor alle gemeenten toe in de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet.

Productcodetabel Jeugd
Met hulp van de tabel kunnen gemeenten en landelijk ingekochte instellingen vanaf 1 januari zorgberichten en declaraties uitwisselen voor de jeugdzorg, die door de VNG via een raamcontract is ingekocht en die gemeenten naar gebruik afrekenen. De gemeente ontvangt van de landelijk ingekochte instellingen een melding bij aanvang van het zorgtraject en declaratieberichten. Iedere gemeente heeft een tabel met tarieven en het ritme van declaratie per instelling. Hierbij gebruikt de landelijk ingekochte instelling de productcodes die opgenomen zijn in de nu gepresenteerde tabel.

Extra code: 'nader te bepalen’
Naast de productcodes die landelijk zijn ingekocht, zit in de nieuwe tabel één extra soort code: voor alle acht hoofdcategorieën is in de tabel de productcode ‘nader te bepalen’ toegevoegd. Met deze code is het voor gemeenten mogelijk om zorg toe te wijzen zonder het precieze product aan te duiden.

Dit is in de praktijk een vaak voorkomende wens voor wijk- en jeugdteams. Om deze reden is de ‘nader te bepalen-code' voor alle gemeenten toegevoegd, waarbij elke gemeente zelf een keuze maakt om de productcode te gebruiken.

primary@149.210.155.96