Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Protocol herstarten iJw-berichtenverkeer in de jeugd-ggz gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 december 2017 – Gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz die op 1 januari 2018 niet overstappen op uitvoeringsvarianten en bijbehorend berichtenverkeer, kunnen gebruikmaken van een van de twee latere instapmomenten. In het protocol ‘herstarten berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz’ wordt omschreven hoe gemeenten en aanbieders hun administratie sluitend kunnen krijgen bij een herstart in april of juli 2018.

In alle gevallen wordt de huidige DBC-systematiek afgesloten per 31 december 2017. Toch is de afspraak dat voor alle geleverde zorg in 2018 iJw-berichten worden verstuurd. Indien er wordt gekozen voor een instapmoment in april of juli, wordt er tussen 1 januari 2018 en het instapmoment geen enkel iJw-bericht verstuurd. Dat betekent dat het berichtenverkeer in april of juli 2018 moet worden herstart en met terugwerkende kracht iJw-berichten moeten worden verstuurd.

Webinar over protocol
Bij het protocol geeft programma i-Sociaal Domein op 11 december van 14.00 tot 15.00 uur een webinar. Dit online-seminar wordt speciaal voor de doelgroep georganiseerd: jeugdzorgregio's, gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz die pas in april of juli 2018 overstappen op een uitvoeringsvariant en tot die tijd geen iJw-berichtenverkeer gebruiken voor de jeugd-ggz.

U kunt zich aanmelden voor het webinar via de website van i-Sociaal Domein.

Doelgroep
Het aanvullend protocol is bedoeld voor gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning en hun softwareleveranciers

  • die tot 1 januari 2018 gebruikmaakten van DBC’s en/of basis-ggz, in combinatie met het JW321-bericht, én;
  • die in april 2018 of in juli 2018 voor de jeugd-ggz overgaan op het gebruik van de uitvoeringsvarianten, inclusief het iJw-berichtenverkeer.

Herstart
Er is sprake van een herstart, omdat voor die zorg in de periode tot 31 december 2017 het JW321-bericht werd gebruikt. Het berichtenverkeer dat niet wordt geraakt door de transitie van DBC naar uitvoeringsvarianten kan blijven doorlopen.

Positionering
Zorginstituut Nederland heeft, in opdracht van i-Sociaal Domein, dit protocol opgesteld voor aanbieders en gemeenten die gebruikmaken van een van de twee latere instapmomenten. Dit herstartprotocol is een aanvulling op het ‘Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018’.

Wanneer overstappen?
Regio’s bepalen zelf wanneer zij overstappen en zullen dit ook communiceren. Op dit moment is er nog geen landelijk overzicht van regio’s die later dan januari 2018 overstappen. Neem bij twijfel contact op met de regio’s of stel uw vraag aan een van de regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein.

Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96