Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Resultaten referentiegroep en nieuw BEP-model Jeugdwet

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

24 oktober 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld: iJw 1.0. De standaard is gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de AWBZ/Wlz gebruikt worden.

Om de standaard aan te scherpen én te bepalen welke informatie en ondersteuning nodig is bij de verdere implementatie en het gebruik van de standaard, hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met Referentiegroep Jeugdwet. 

iJw-standaard breed bekeken
De iJw-berichtstandaard is in de referentiegroep afgestemd met vertegenwoordigers uit de gehele keten. Zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland keken vanuit een breed perspectief naar het gebruik en de implementatie van de standaard.

Resultaten Referentiegroep bijeenkomsten Jeugdwet
De uitkomsten van de twee referentiegroepbijeenkomsten staan beschreven in het document Resultaten Referentiegroep bijeenkomsten Jeugdwet. Er zijn afspraken gemaakt over berichten en bijbehorende retourberichten, over de processen beoordelen, toeleiden, leveren en declareren en over de productstructuur.

Nieuwe versie BEP-model Jeugdwet
Deze week is een nieuwe versie van het BEP-model Jeugdwet gepubliceerd. De toevoeging van de aanvang- en einde/mutatie-berichten is de belangrijkste wijziging. Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van afspraken in de Referentiegroep. De nieuwe berichten zijn gebaseerd op de Wmo-berichten. Op deze pagina leest u meer over iJw.​

primary@149.210.155.96