Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Scenario’s administratieve afhandeling AWBZ-uitstroom

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

​31 oktober 2014 – De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw. Daarmee staan ook de administratieve systemen van de ketenpartners voor een wijziging. 

CIZ, CAK, zorgkantoren en zorgaanbieders hebben belangen en behoefte aan afspraken om de verandering zo te verwerken dat de kwaliteit van de informatie vooropstaat.

Afsluiten via berichtenverkeer
Op bijeenkomsten van de technische referentiegroep AZR/iWlz is de ‘afsluiting’ van cliënten die uitstromen naar de andere drie domeinen uitvoerig aan de orde geweest. In de groep is specifiek gekeken naar de technische gevolgen van functionele wijzigingen in het berichtenverkeer. Om de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren, zijn diverse scenario’s ontwikkeld en besproken. De partijen hebben duidelijk de voorkeur om cliënten af te sluiten via het berichtenverkeer.

Drie cliëntgroepen
Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van de ketenpartijen de afspraken vastgelegd die de basis vormen voor de wijzigingen in de administratieve systemen van de keten. In 'Scenario’s voor de administratieve afhandeling van de AWBZ-uitstroom' – te downloaden in de rechterkolom – onderscheiden we drie cliëntgroepen, waarbij we de scenario’s en de impact ervan beschrijven.

Meer informatie
In de komende periode maken ketenpartners mogelijk aanvullende afspraken, die als addendum aan het document worden toegevoegd. Van wijzigingen en de recentste versie van het document houden we u via de website op de hoogte.

primary@149.210.155.96