Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Splitsing Informatiemodel iStandaarden

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

9 november 2020 - In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door Zorginstituut Nederland worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn.

Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken wordt het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er komt een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb.

Voor iPgb zal bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet worden.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de informatiemodellen vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Kleine wijzigingen in navigatie

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.

Werken met de modellen

De splitsing heeft alleen betrekking op de releases die vanaf 1 januari 2021 in gebruik worden genomen, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. Daarbij is iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, ook meegenomen.

Om iedereen alvast te laten wennen, worden de gesplitste modellen vandaag, naast de huidige modellen, gepubliceerd. Eind januari/begin februari 2021 worden alleen nog de gesplitste modellen gepubliceerd.

De gesplitste modellen zijn te benaderen via een aparte overzichtspagina voor de informatiemodellen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.

primary@149.210.155.96