Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Start nú met uw voorbereidingen op iWmo en iJw 3.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

30 juni 2020 - Belangrijk bericht voor gebruikers, inkopers en beleidmakers in de WMO en Jeugdwet.

U kunt zich nú al gaan voorbereiden op de komst van release 3.0 van iWmo en iJw. Per 1 januari 2021 gaan gemeenten en aanbieders hiermee werken. De veranderingen hebben gevolgen voor u als directe gebruiker, en mogelijk ook voor processen in uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen zo vroeg mogelijk aan de slag gaan met het voorbereiden van de veranderingen.

De belangrijkste veranderingen

Met deze nieuwe release werken Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen aan de verdere vermindering van de administratieve last in het sociaal domein. Release 3.0 levert het volgende op:

  • minder toewijzingsvarianten;
  • intensievere procesondersteuning bij Verzoek om Toewijzing (VOT) en Verzoek om Wijziging (VOW); en
  • een strakker ingericht declaratieproces.

Met iWmo en iJw 3.0 beschikt u over een toekomstbestendige release met minder variatie, meer duidelijkheid en meer eenduidigheid.

Vanaf 9 juli 2020 introductie nieuwe release via website

De komende tijd gaan we u precies uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Dit doen we via de website iStandaarden. De eerste onderdelen komen op donderdag 9 juli 2020 online. Via nieuwsberichten blijft u op de hoogte van volgende publicatiedata. Hou dus vooral onze berichtgeving in de gaten.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Ga op tijd aan de slag met de voorbereidingen voor release 3.0 van iWmo en iJw. Zo zorgen we samen voor nog betere zorg!

primary@149.210.155.96