Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet buiten werking in 2016

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

​18 december 2015 – Ter aanvulling op eerdere berichtgeving rondom de bevriezing van de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet, willen we benadrukken dat de Verwijsindex alléén relevant is voor codes die in 2015 geldig waren. 

Productcategorieën en productcodes die onder afspraken voor 2016 vallen, moeten tussen gemeenten en zorgaanbieders op een andere manier gecommuniceerd worden.

Alleen 2015-codes toevoegen
We merken dat diverse gemeenten in de aanloop naar 2016 productcodes willen toevoegen aan de Verwijsindex. Dit als reactie op het nieuwsbericht, waarin het geven van een zo actueel mogelijk beeld van specifieke productcodes meer nadruk krijgt dan beoogd. De Verwijsindex is alleen relevant voor productcodes die in 2015 zijn afgesproken, gebaseerd op de productcategorieën en -codes zoals in 2015 in gebruik waren.

Specifieke productcodes 
Met de komst van de vernieuwde standaardproductcodelijsten is de verwachting dat specifieke productcodes per gemeente sterk zullen afnemen. Als gemeenten aanvullende, specifieke productcodes blijven hanteren, dan moeten gemeenten dit zelf met zorgaanbieders communiceren. Een centrale functionaliteit, zoals de Verwijsindex, is hiervoor in 2016 niet beschikbaar.

primary@149.210.155.96