Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Voor de release iPgb 2.1 wordt een nieuwe implementatiedatum vastgesteld

28 oktober 2019 – iPgb 2.1; voor de release die door Zorginstituut Nederland, met de PGB-partijen, is samengesteld en per 1 januari 2020 van kracht zou worden, wordt een nieuwe implementatiedatum vastgesteld.

De benodigde technische wijzigingen zijn niet beschikbaar op 1 januari 2020.

Vervolgtraject

De doorontwikkeling van de iPgb-standaard komt niet stil te liggen. De specificaties van iPgb 2.1 die eerder zijn vastgesteld, worden opnieuw bekeken, nader afgestemd en besproken.

Huidige release iPgb 2.0.1 blijft ook na 1 januari van kracht

Op 1 januari 2020 zal geen nieuwe release van iPgb van kracht worden. De huidige versie; iPgb 2.0.1 zal blijven doorlopen en blijft ook na 1 januari 2020 geldig tot het moment een nieuwe release van kracht wordt.

Referentiegroepen

Alle partijen die betrokken zijn bij het iPgb-berichtenverkeer worden op korte termijn geïnformeerd over de nieuwe bijeenkomsten waarin gezamenlijk wordt gekeken naar de iPgb 2.1-standaard.

Contact

Vragen over de iPgb-standaard? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96