Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wachtlijstinformatie Wlz voortaan op Zorgcijfersdatabank.nl

17 mei 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert de maandelijkse wachtlijstinformatie Wlz vanaf vandaag op de website Zorgcijfersdatabank.nl.

In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks gedetailleerde overzichten van het aantal mensen dat wacht op langdurige zorg.

Correcte en transparante wachtlijstinformatie is een bron van (beleids)informatie. Ook is de wachtlijstinformatie een prestatie-indicator voor zorgkantoren en andere partijen in de zorg en ondersteuning. Het Zorginstituut maakt zich samen met het werkveld sterk voor de openbare publicatie van actuele en juiste wachtlijstinformatie over de langdurige zorg.

De wachtlijstinformatie werd tot nu toe op de website iStandaarden.nl gepubliceerd. De publicatie wordt nu verplaatst naar de website Zorgcijfersdatabank.nl. Deze website wordt ook beheerd door Zorginstituut Nederland. Op deze website stelt het Zorginstituut verschillende gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland. De wachtlijstinformatie krijgt een logische plek op deze website.

De wachtlijstinformatie zal tot 1 augustus op beide websites te zien zijn. Na 1 augustus is de informatie alleen nog beschikbaar op Zorgcijfersdatabank.nl.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de wachtlijstinformatie of over de totstandkoming van deze informatie? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier of via e-mail: info@istandaarden.nl.


primary@149.210.155.96