Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut publiceert concept-specificaties iWvggz 1.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 september 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de conceptspecificaties van de iWvggz-release 1.0 gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden.

Deze eerste iWvggz-release is in de afgelopen maanden met de betrokken partijen in het werkveld afgestemd en verwerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode, waarin ketenpartijen en de softwareleveranciers van de iWvggz-standaard hun bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

Over de Wvggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

Wat is iWvggz?

Bij de uitvoering van de Wvggz zijn veel verschillende partijen betrokken die met elkaar informatie moeten uitwisselen. Om deze informatie-uitwisseling mogelijk te maken via elektronisch berichtenverkeer is een nieuwe iStandaard in ontwikkeling: de iWvggz. Door standaardisatie gaat de verwerkingssnelheid en -kwaliteit omhoog en vermindert de administratieve last.

iWvggz 1.0

De eerste release iWvggz 1.0 wordt per 1 juli 2021 geïmplementeerd en is gericht op communicatie in het kader van de voorbereiding van een aanvraag van een zorgmachtiging tussen zorgaanbieders en het Openbaar Ministerie, de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In versie 1.0 van de iWvggz wordt de eerste set berichten opgeleverd:

• WVG101: aanvraag voorbereiding zorgmachtiging;

• WVG103: aanwijzing geneesheer-directeur;

• WVG105: medische verklaring;

• WVG107: bevindingen geneesheer-directeur;

• WVG109: beslissing t.a.v. aanvraag voorbereiding of indiening zorgmachtiging;

• WVG111: persoonsgegevens betrokkene Stichting PVP;

• WVG113: verstrekking geleverde verplichte zorg aan de IGJ;

• WVG115: aanvraag zorgmachtiging voortzetting crisismaatregel.

De implementatie van de iWvggz gebeurt via een big bang-scenario. Gebruikers van iWvggz versie 1.0 gaan op 1 juli 2021 direct over op het gebruik van het berichtenverkeer in plaats van de veilige e-mail die tot die tijd gebruikt wordt. De veilige e-mail blijft als back-up en alternatief beschikbaar voor het berichtenverkeer.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de specificaties voor de 1.0 release van iWvggz hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina:

Zie ook de pagina 'Specificaties' waar we de documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties iWvggz 1.0? Graag uiterlijk 15 september aanleveren!

Zorginstituut Nederland roept ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen op de conceptspecificaties kunnen tot uiterlijk 15 september worden doorgegeven aan het Zorginstituut door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Bevindingen conceptspecificaties iWvggz 1.0’.

Let op: De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen voor iWvggz 1.0, maar genoteerd voor een volgende release.

Reviewsessie conceptspecificaties iWvggz 1.0

Op woensdag 23 september organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst waarin de gemelde bevindingen worden besproken met de inzenders en met overige geïnteresseerden. De bespreking vindt plaats aan de hand van het overzicht van de ontvangen bevindingen, deze worden uiterlijk vrijdag 18 september op de website gepubliceerd. Met behulp van dit overzicht kunnen deelnemers zich voorbereiden op de sessie. Na afloop van de reviewsessie worden de conclusies verwerkt in het bevindingenoverzicht en worden benodigde wijzigingen doorgevoerd in de definitieve specificaties iWvggz 1.0.

Aanmelden voor de reviewsessie van 23 september (13.00 - 15.00 uur) kan door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl onder vermelding van ‘Reviewsessie iWvggz 1.0’. Op maandag 5 oktober worden de definitieve specificaties van iWvggz 1.0 gepubliceerd.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe release de iWvggz? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96