Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut publiceert definitieve specificaties iWmo 3.0 en iJw 3.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

7 april 2020 - Zorginstituut Nederland heeft vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de definitieve specificaties van de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd.

De nieuwe versies worden per 1 januari 2021 geïmplementeerd

De nieuwe versies van de iWmo- en iJw-standaard worden vanaf 1 januari 2021 van kracht. De datum waarop de versies daadwerkelijk in gebruik worden genomen kan afwijken, aangezien 1 januari 2021 op nieuwjaarsdag valt. De datum ingebruikname wordt definitief vastgesteld in het landelijk draaiboek migratie wat op een later moment door Zorginstituut Nederland wordt gepubliceerd.

Inhoud release iWmo 3.0 en iJw 3.0

De nieuwe releases van de iWmo- en iJw-standaarden bevatten de onderstaande onderdelen. Meer informatie is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.0 en iJw 3.0.

In iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn de volgende thema’s doorgevoerd:

  • Beschikking uit toewijzingbericht
  • Toewijzingnummer verplicht
  • Verzoek om wijziging (VOW)
  • Antwoord op verzoek (VOT en VOW)
  • Nieuw declaratieproces
  • Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

In iJw 3.0 is daarnaast het volgende thema doorgevoerd:

  • Informatieplicht Woonplaatsbeginsel

Proces

Wettelijke wijzigingen, besluiten van de Stuurgroep i-Sociaal Domein, wensen vanuit het veld, wijzigingsverzoeken en verbeterde ondersteuning voor de ketenprocessen vormden de kaders waarbinnen de nieuwe releases vorm hebben gekregen. In de afgelopen periode zijn we met alle input aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de conceptspecificaties die op 13 februari 2020 zijn gepubliceerd.

Na de publicatie van de conceptspecificaties is er een reviewperiode geweest waarbinnen alle partijen hun opmerkingen konden doorgeven. Onze reactie op de opmerkingen die we hebben ontvangen, is gepubliceerd in het reviewoverzicht op onze website. Ook de opmerkingen die verwerkt zijn in de definitieve specificaties worden in dit overzicht genoemd.

Gemeenten en aanbieders zijn de primaire gebruikers van de standaarden. Zij hebben het afgelopen jaar zowel in de Referentiegroepen iWmo en iJw als in andere gremia uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de variëteit in het gebruik van de standaarden te reduceren.

Het doel van de verdere ontwikkeling van de standaarden is dan ook om vermijdbare administratieve lasten verder terug te dringen. De release van de iWmo 3.0 en iJw 3.0 heeft daarom 2 doelen:

  • De variëteit in het gebruik van verschillende onderdelen door het veld op diverse onderdelen beperken.
  • De gebruikers bij de inzet van de standaarden op een aantal onderdelen intensiever te ondersteunen.

De wijzigingsverzoeken zijn in 11 bijeenkomsten intensief met de betrokken partijen besproken en uitgewerkt.

Regiobijeenkomsten ‘veranderingen sociaal domein’ mei en juni 2020 gaan niet door; alternatieven worden onderzocht

In mei en juni 2020 stonden verschillende bijeenkomsten gepland waarin we u zouden meenemen in belangrijke veranderingen in het sociaal domein. In verband met de coronamaatregelen van de overheid komen deze bijeenkomsten te vervallen. Samen met het ketenbureau i-Sociaal Domein zijn we in gesprek over alternatieve manieren om u zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen per 1 januari 2021.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0)

Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0)

Op de ontwikkelpagina’s verzamelen we alle actuele documentatie die momenteel beschikbaar is:

Ontwikkeling iWmo 3.0

Ontwikkeling iJw 3.0

Op dit moment is nog niet alle documentatie omtrent release 3.0 beschikbaar. Deze zal voor de zomer van 2020 worden gepubliceerd op bovengenoemde pagina’s.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl.primary@149.210.155.96