Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • I-strategie Rijk leidt tot concept informatieplan VWS

  Posted in Platform IZO on nov 23, 2021

  In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de ambities van de Rijksoverheid op het vlak van digitalisering beschreven. Het gedachtengoed van IZO over het netwerkmodel sluit goed aan op deze ambities. De I-strategie verscheen in september en is opgesteld door de CIO’s van het Rijk breed. In oktober besprak het Platform IZO hoe het netwerkmodel past binnen de ambities van het Rijk. Hanjo Scheltens, adviseur CIO bij het ministerie van VWS, lichtte de strategie toe en vertelde over het hierop aansluitende informatieplan waar VWS aan werkt.

 • Aanmelden referentiegroepbijeenkomsten releases 2023

  Posted in iStandaarden on nov 11, 2021

  11 november 2021 – Zorginstituut Nederland start met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2023.

 • Aanpassingen berekening eigen bijdrage

  Posted in Platform IZO on nov 11, 2021

  Om zorg te ontvangen uit de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een eigen bijdrage van de zorgontvanger gevraagd. Het CAK berekent hoe hoog deze eigen bijdrage is. De berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wlz en de Wmo gaat in de komende jaren veranderen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het CAK maar ook voor burgers. Walter Popken en Ruth Alderse Baas van het CAK leggen aan Platform IZO uit wat er verandert en waarom.

 • Op weg naar een nieuw Elektronisch Cliëntendossier

  Posted in Platform IZO on nov 08, 2021

  Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) wordt nog (te) vaak ervaren als een last, Zowel branchevereniging ActiZ als organisatieadviesbureau Berenschot onderzoeken hoe het ECD verbeterd kan worden. Het huidige ECD sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de zorgprofessional. De vraag is of en hoe het ECD kan helpen om cliënten meer regie te geven over zorg en gezondheid. Annemiek Mulder (ActiZ) en Marvin Hanekamp (Berenschot) vertelden tijdens de Platform IZO-bijeenkomst van september over hun werk om tot een verbeterd ECD te komen.

 • Publicatie landelijk draaiboek migratie iWlz 2.2 naar iWlz 2.3

  Posted on okt 29, 2021

  29 oktober 2021 – Het landelijk draaiboek migratie voor iWlz 2.3 is nu beschikbaar. Hierin staan de landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.2 naar iWlz 2.3. Ook bevat het draaiboek informatie over gemeentelijke herindelingen en het afsluiten van de functie ADL.

 • Publicatie definitieve specificaties iWmo 3.1 en iJw 3.1

  Posted in iStandaarden on sep 30, 2021

  30 september 2021 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties van de releases iWmo 3.1 en iJw 3.1.

 • Onderzoek uitwisseling zorginhoudelijke informatie

  Posted in iStandaarden on sep 28, 2021

  27 september 2021-Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland voeren gezamenlijk een behoeftepeiling uit naar zorginhoudelijke informatie onder Wmo-professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers. Maar welke definitie past nu het beste daarbij? Daarvoor zijn we op zoek naar professionals om dat mee te helpen bepalen.

 • Enquête: Declaratieproblemen bij tweewekelijkse zorglevering

  Posted in iStandaarden on sep 23, 2021

  23 september –Bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning wordt vaak, in het belang van de cliënt, afgesproken dat de ondersteuning eens per twee weken wordt geleverd. Echter wanneer het te leveren volume per week of per maand wordt toegewezen, zoals is vastgelegd in de landelijke afspraken bij release 3.0 van de i-standaard, kan dit problemen opleveren bij het indienen van de declaratie per maand. De tijdelijke oplossing daarvoor werkt niet altijd even goed of wordt niet omarmd. Wat vindt u als opdrachtgever in het sociaal domein van deze oplossing? Heeft u zelf andere ideeën? We horen graag van u.

 • Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar voor iWlz 2.3 en iWmo/iJw 3.0

  Posted in iStandaarden on sep 09, 2021

  09 september 2021 – Vanaf vandaag is een nieuwe Testvoorziening iStandaarden beschikbaar die de nieuwe release iWlz 2.3 ondersteunt én decentraal gebruikt kan worden.

 • Zorginhoudelijke informatie in de Wmo, wat is dat?

  Posted in iStandaarden on sep 06, 2021

  6 september 2021 - Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland starten met een behoeftepeiling onder Wmo professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers

primary@149.210.155.96