Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Publicatie definitieve specificaties iWmo 3.1 en iJw 3.1

  Posted in iStandaarden on sep 30, 2021

  30 september 2021 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties van de releases iWmo 3.1 en iJw 3.1.

 • Onderzoek uitwisseling zorginhoudelijke informatie

  Posted in iStandaarden on sep 28, 2021

  27 september 2021-Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland voeren gezamenlijk een behoeftepeiling uit naar zorginhoudelijke informatie onder Wmo-professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers. Maar welke definitie past nu het beste daarbij? Daarvoor zijn we op zoek naar professionals om dat mee te helpen bepalen.

 • Enquête: Declaratieproblemen bij tweewekelijkse zorglevering

  Posted in iStandaarden on sep 23, 2021

  23 september –Bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning wordt vaak, in het belang van de cliënt, afgesproken dat de ondersteuning eens per twee weken wordt geleverd. Echter wanneer het te leveren volume per week of per maand wordt toegewezen, zoals is vastgelegd in de landelijke afspraken bij release 3.0 van de i-standaard, kan dit problemen opleveren bij het indienen van de declaratie per maand. De tijdelijke oplossing daarvoor werkt niet altijd even goed of wordt niet omarmd. Wat vindt u als opdrachtgever in het sociaal domein van deze oplossing? Heeft u zelf andere ideeën? We horen graag van u.

 • Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar voor iWlz 2.3 en iWmo/iJw 3.0

  Posted in iStandaarden on sep 09, 2021

  09 september 2021 – Vanaf vandaag is een nieuwe Testvoorziening iStandaarden beschikbaar die de nieuwe release iWlz 2.3 ondersteunt én decentraal gebruikt kan worden.

 • Zorginhoudelijke informatie in de Wmo, wat is dat?

  Posted in iStandaarden on sep 06, 2021

  6 september 2021 - Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland starten met een behoeftepeiling onder Wmo professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers

 • Publicatie conceptspecificaties iWmo 3.1 en iJw 3.1

  Posted in iStandaarden on aug 19, 2021

  19 augustus 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 in het Informatiemodel iStandaarden. Hiermee start de reviewperiode.

 • Informatiesessies iWmo, iJw en iEb

  Posted in iStandaarden on jul 08, 2021

  8 juli 2021 – Afgelopen periode heeft Zorginstituut Nederland meerdere informatiesessies georganiseerd voor zo’n 350 deelnemers. Doel van de sessies was het informeren over de functionele wijzigingen in de releases 2022 voor iWmo, iJw en iEb. We hebben tijdens de sessies veel nieuwe mensen mogen begroeten en hopen deze in de toekomst weer te treffen bij andere bijeenkomsten.

 • IZO ontwikkelde met zorgveld de innovatie ‘verkeerstoren’

  Posted in Platform IZO on jul 08, 2021

  8 juli 2021 - Om zorgvragers te helpen in hun zoektocht naar informatie in de langdurige zorg ontstond vanuit IZO het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Onderzocht is hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou kunnen zien en hoe aan te sluiten bij de behoeften van zorgvragers en professionals. Uit onderzoek dat IZO liet uitvoeren kwam naar voren dat veel van de websites gericht op digitale informatievoorziening in de langdurige zorg moeilijk vindbaar zijn voor zorgvragers. Een verkeerstoren helpt door te verbinden en verwijzen.

 • Publicatie definitieve specificaties iWlz 2.3

  Posted in iStandaarden on jul 01, 2021

  1 juli 2021 – Vandaag publiceert het Zorginstituut de definitieve specificaties van de nieuwe iWlz-release 2.3 in het Informatiemodel iStandaarden.

 • Vacature Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling

  Posted in iStandaarden on jun 28, 2021

  28 juni 2021 - Het Zorginstituut draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Ook werkt het Zorginstituut aan het beheer, de doorontwikkeling en de innovatie van de informatie-uitwisseling in de zorg. Voor die taak zoeken we een gemotiveerde Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling.

primary@149.210.155.96