Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Bètaversie van Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet beschikbaar

  Posted in iStandaarden on dec 23, 2014

  ​24 december 2014 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de bètaversie van de Berichtenconverter. De Berichtenconverter is een module waarmee gemeenten en zorginstellingen wiens software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van de iWmo- en iJw-standaard, al wél Wmo- en Jw-berichten kunnen genereren.

 • Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw week 51

  Posted in iStandaarden on dec 22, 2014

  23 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatie-uitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.

 • Verwijsindex Productcodes uitgebreid met export- en importfunctie

  Posted in iStandaarden on dec 21, 2014

  22 december 2014 – In de module Verwijsindex Productcodes kunt u nu gebruikmaken van een export- en importfunctie van productcodelijsten.

 • Uitstroom AWBZ Plus voor zorgaanbieders

  Posted in iStandaarden on dec 17, 2014

  18 december 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? En weet de gemeente van de cliënt dat ook? Krijg ik op tijd een elektronische toewijzing van de gemeenten? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben.

 • Gewijzigde scenario's administratieve afhandeling uitstroom AWBZ

  Posted in iStandaarden on dec 16, 2014

  17 december 2014 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt om de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren. Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al uitgevoerd.

 • Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw week 50

  Posted in iStandaarden on dec 16, 2014

  ​17 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatie-uitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.

 • Productcodetabel landelijke inkoop Jeugd

  Posted in iStandaarden on dec 11, 2014

  12 december 2014 – De productcodetabel voor de landelijke inkoop jeugdzorg is gereed. Met deze tabel kunnen gemeenten en landelijk ingekochte instellingen vanaf 2015 zorgberichten en declaraties uitwisselen voor jeugdzorg, die door de VNG via een raamcontract is ingekocht en die gemeenten naar gebruik afrekenen.

 • GGK en VECOZO: knooppunten opgeleverd en getest

  Posted in iStandaarden on dec 11, 2014

  12 december 2014 – Op basis van de resultaten van de ketentests tot nu toe, verwachten het ministerie van VWS en VNG dat gemeenten en aanbieders vanaf 2 januari gebruik kunnen maken van de centrale infrastructuur.

 • Testen met de Conversiemodule

  Posted in iStandaarden on dec 10, 2014

  ​11 december 2014 – Sinds deze week is de Conversiemodule beschikbaar. U kunt de module gebruiken om de conversie van AZR 3.2-bestanden naar iWlz1.0-bestanden en andersom te testen.

 • App geeft inzicht in uitstroom AWBZ-cliënten

  Posted in iStandaarden on dec 07, 2014

  8 december 2014 – In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de uitvoering van de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZ-zorg wordt opgenomen in de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg.

primary@149.210.155.96