Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw week 49

  Posted in iStandaarden on dec 07, 2014

  ​8 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatie-uitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.

 • Uitleg over Verwijsindex Productcodes

  Posted in iStandaarden on dec 04, 2014

  ​5 december 2014 – Op 3 december vond het Online Vragenuur over de Verwijsindex van het Zorginstituut Nederland plaats.

 • Nieuw erratum BEP-model Wmo 1.0

  Posted in iStandaarden on dec 01, 2014

  ​2 december 2014 – Bevindingen op een BEP-model op deze website publiceert Zorginstituut Nederland in de vorm van een erratum.

 • AGB-code in Wmo en Jeugdwet

  Posted in iStandaarden on dec 01, 2014

  ​2 december 2014 – Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo en de jeugdzorg. Dit vraagt een nieuwe samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.

 • Start verzending AZR-Afsluitberichten

  Posted in iStandaarden on nov 27, 2014

  ​28 november 2014 – De hervorming van de langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten. Het gaat om cliënten van wie de zorg vanuit het AWBZ-domein wordt overgeheveld naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw.

 • Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw

  Posted in iStandaarden on nov 20, 2014

  ​21 november 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatie-uitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.

 • Uitvoeringsvarianten iWmo

  Posted in iStandaarden on nov 19, 2014

  ​20 november 2014 - In het afgelopen jaar heeft Zorginstituut Nederland is samenwerking met de keten de iWmo-standaard ontwikkeld die de uitvoering van de nieuwe Wmo ondersteunt. Met ingang van 1 januari 2015 gaan gemeenten en zorgaanbieders aan de slag met de gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling die iWmo mogelijk maakt.

 • Wmo Kennisportaal geopend

  Posted in iStandaarden on nov 19, 2014

  ​20 november 2014 – Gemeenten en aanbieders hebben baat bij de juiste kennis over en zo min mogelijk administratieve last bij de informatie-uitwisseling binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Erratum BEP-model Wmo 1.0

  Posted in iStandaarden on nov 19, 2014

  20 november 2014 – Bevindingen op een gepubliceerd BEP-model publiceert Zorginstituut Nederland in de vorm van een erratum.

 • Landelijk draaiboek migratie iWlz

  Posted in iStandaarden on nov 18, 2014

  ​19 november 2014 – Per 1 januari 2015 wordt de berichtenstandaard iWlz versie 1.0 geïntroduceerd. Deze release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

primary@149.210.155.96