Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Wijzigingen BEP-model iWmo 1.0

  Posted in iStandaarden on jul 29, 2014

  30 juli 2014 –​ Op de gepubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen gemeld. Hieronder treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende aanvullingen en correcties.

 • Handreiking iWmo gepubliceerd

  Posted in iStandaarden on jul 21, 2014

  ​22 juli 2014 – Op 1 juli j.l. is de standaard iWmo 1.0 gepubliceerd. Deze standaard ondersteunt na de decentralisaties de berichtuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders. De specificaties voor de standaard zijn vastgelegd in het BEP-model Wmo.

 • Definitieve specificaties iWlz 1.0 gepubliceerd

  Posted in iStandaarden on jun 30, 2014

  ​1 juli 2014 – iWlz 1.0 wordt op 1 januari 2015 geïmplementeerd. Het is de opvolger van AZR 3.2, en het ondersteunt vanaf die datum de informatievoorziening in de langdurige zorg. Aan de specificaties is met alle betrokken partijen hard gewerkt, zodat we vandaag volgens planning de definitieve versie in het BEP-model Wlz op kunnen leveren.

 • De nieuwe website is online: iStandaarden.nl

  Posted in iStandaarden on jun 30, 2014

  ​1 juli 2014 – iStandaarden.nl geeft u snel en overzichtelijk toegang tot de informatie die u nodig hebt om te kunnen werken met de standaarden voor de AWBZ, Wlz en de Wmo.

 • Definitieve specificaties iWmo 1.0 gepubliceerd

  Posted in iStandaarden on jun 30, 2014

  1 juli 2014 – Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van de iWmo 1.0-standaard. De standaard helpt om vanaf die datum de toewijzing, de declaratie en statusupdates snel en foutloos uit te wisselen.

 • Publicatie conceptspecificaties iWlz 1.0

  Posted in iStandaarden on jun 03, 2014

  4 juni 2014 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de conceptspecificaties van de iWlz 1.0-release die op 1 januari wordt geïmplementeerd. Deze release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de Wet langdurige zorg die op dit moment wordt voorbereid. De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen en vastgesteld in de Stuurgroep AZR.

 • Publicatie conceptspecificaties iWmo 1.0

  Posted in iStandaarden on jun 01, 2014

  2 juni 2014 – Vandaag heeft Zorginstituut Nederland het BEP-model met de conceptspecificaties voor de iWmo-standaard gepubliceerd.

 • Ontwikkeling iWmo-standaard in afrondende fase

  Posted in iStandaarden on mei 26, 2014

  27 mei 2014 – De iWmo-referentiegroep is gisteren voor de derde en laatste keer bijeengekomen. De vertegenwoordigers – zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland – hebben de conceptstandaard aangescherpt. Daarnaast ging het over de ondersteuning die nodig is om met de iWmo-standaard te kunnen gaan werken.

 • Besluitvorming release 1 januari 2015 – iWlz 1.0

  Posted in iStandaarden on apr 28, 2014

  29 april 2014 – Eind maart heeft de Stuurgroep AZR een besluit genomen over de inhoud van de release voor de Wlz van 1 januari 2015. Deze release wordt iWlz 1.0 genoemd. Voor de ontwikkeling van deze release is integraal gekeken naar de effecten van de wijzigingen op de verschillende standaarden die binnen de domeinen worden gebruikt.

 • Referentiegroep Wmo van start

  Posted in iStandaarden on apr 28, 2014

  29 april 2014 – Op woensdag 23 april heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de Referentiegroep Wmo. Zorginstituut Nederland organiseert deze bijeenkomsten om de door de Stuurgroep iHLZ vastgestelde standaard verder aan te scherpen én om te bepalen welke informatie en ondersteuning nodig is bij de implementatie en het gebruik van de standaard.

primary@149.210.155.96