Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief januari 2021

Nummer 5, 18 januari 2021

Onderwerpen:

Voorwoord

Een nieuw jaar is aangebroken. We zullen het jaar 2020 niet snel vergeten. Vanwege trieste gebeurtenissen, maar ook omdat er veel is om trots op te zijn. Vanuit Team Informatiestandaarden zijn wij dankbaar dat zoveel betrokken partijen in de zorg en ondersteuning input leverden voor de inhoud van de nieuwe releases. En dat in een tijd waarin veel zorgorganisaties wel wat anders aan hun hoofd hadden. Veel dank voor jullie bijdrage.

Deze maand starten wij met een nieuwe cyclus van referentiegroep-bijeenkomsten voor de releases van 2022.

De allerbeste wensen voor 2021!

^ Naar boven

Succesvolle ingebruikname nieuwe iStandaarden-releases

De nieuwe versies van de iStandaarden zijn op maandag 4 januari 2021 succesvol in gebruik genomen. De migratie en implementatie van iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 verliepen goed. Voor iWlz droeg de landelijke ketentest zeker bij aan dit resultaat. Voor iWmo en iJw kon de Ketentestomgeving (KTO) van het Ketenbureau i-Sociaal domein gebruikt worden. Dank aan iedereen die meewerkte aan de nieuwe versies van de iStandaarden. Of je nu meedacht over de inhoud tijdens de referentiegroep-bijeenkomsten of meewerkte aan de release als bouwer of tester. Jullie inzet is onmisbaar.

^ Naar boven

Een kijkje achter de schermen: bijeenkomsten van de referentiegroep

Tijdens het releaseproces maken we voor alle domeinen gebruik van referentiegroep-bijeenkomsten. Hieronder vertellen we daar in het kort iets over.

Al voor de ingebruikname van de nieuwe iStandaarden-versies gaan wij aan de slag met het voorbereiden van de volgende releases. We vragen jullie om wijzigingsverzoeken in te dienen en gaan na of er wijzigingen in wet- en regelgeving te verwachten zijn. Vervolgens inventariseren we de bevindingen. De kadernota die de stuurgroep van het betreffende domein vaststelt, is het uitgangspunt bij het samenstellen van de release.

De referentiegroep heeft een adviserend karakter. Wijzigingsverzoeken voor de nieuwe release worden besproken en uitgewerkt. Het resultaat is een duidelijke businesscase waarmee een advies aan de stuurgroep van het betreffende domein kan worden afgegeven over opname in een release.

Zorginstituut Nederland bewaakt dat de totale deelnemersgroep een goede afspiegeling is van de keten. Deelnemers moeten beschikken over voldoende kennis van de gegevensuitwisseling. Zij moeten een mandaat hebben om namens hun organisatie mee te praten over aanpassingen in functionele en technische processen. Naast plenaire referentiegroep-bijeenkomsten organiseren we regelmatig subreferentiegroep-bijeenkomsten. Hierin werken we bepaalde onderwerpen verder uit met de partijen die bij een specifiek thema betrokken zijn.

De referentiegroep-bijeenkomsten voor alle domeinen starten deze maand. Binnenkort verschijnen de ‘ontwikkelingspagina’s’ voor de nieuwe releases op onze website iStandaarden.nl. Op deze pagina’s plaatsen we alle documenten over de ontwikkeling van de nieuwe releases. We beginnen met de kadernota’s en de resultaten van de referentiegroep-bijeenkomsten.

Meer informatie over het releaseproces is te vinden in het document Releasebeleid iStandaarden

^ Naar boven

Onze collega’s van de iWmo en iJw

Anita Kamies, domeinadviseur iWmo/iJw

Na haar studie Bedrijfsinformatica werkte Anita bij verschillende bedrijven en ontwikkelde ze zich daar tot Senior Informatie Analist. In 2010 maakte zij de overstap naar het zorgdomein. Hier wijdde zij zich aan de gegevensuitwisseling bij VGZ. Sinds 3 jaar werkt Anita bij het Zorginstituut. Halverwege 2019 werd zij als domeinadviseur iWmo/iJw verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het onderhoud van die standaarden. Ze haalt energie uit het verbeteren van de iStandaarden, samen met de betrokken partijen. Zo is meer tijd, aandacht en geld beschikbaar voor de zorg aan de cliënt. Anita: “Ook al zitten wij best ver van de cliënt af en zijn onze klanten voornamelijk gemeenten en aanbieders, we hebben de cliënt altijd in ons achterhoofd.”


Hanco van Tol, informatieanalist 

Woonachtig in Capelle aan den IJssel is Hanco sinds 2 jaar actief bij het Zorginstituut in het team iWmo/iJw. Hier werkte hij de afgelopen 2 releases mee aan de doorontwikkelingen van de iStandaarden. Hij ziet dat er nog veel te verbeteren is aan het terugbrengen van de administratieve lasten binnen het Sociaal Domein. Zijn grootste uitdaging is het zoeken naar de beste oplossingen samen met de ketenpartijen.

Hanco: “Ik houd van efficiënt en effectief werken en pas dit zoveel mogelijk toe in mijn werk bij de doorontwikkeling van de iStandaarden.”


Joyce Leijen, informatieanalist

Na twee afgeronde opleidingen, Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen met als eindrichting beleid en beheer, kwam Joyce terecht bij het zorgkantoor. De afgelopen 9 jaar werkte ze hier met veel plezier als procescoördinator. Zo kwam zij in aanraking met de iStandaarden. Inmiddels werkt zij als informatieanalist bij het Team Informatiestandaarden. Hier levert zij een bijdrage aan de doorontwikkeling van de standaarden iWmo/iJw. Joyce: “Door standaardisatie wordt de diversiteit beperkt en dat draagt bij aan het verminderden van de administratieve last. Hierdoor kunnen gemeente en aanbieder zich focussen op wat écht belangrijk is, de zorgverlening aan de klant.“


Carlo Wezenbeek, informatieanalist

Carlo is ruim 25 jaar werkzaam in de ICT waarvan de laatste jaren als informatieanalist. Sinds juni 2020 is hij werkzaam bij het Zorginstituut en maakt hij deel uit van het team iWmo/iJw. Hier leverde hij direct zijn aandeel bij de implementatie van release 3.0 en het VOW-bericht in het bijzonder. Hiervoor heeft Carlo al eerder opdrachten vervuld binnen het zorgdomein bij VECOZO en CZ, maar was nog niet eerder in aanraking gekomen met de iStandaarden. Carlo: “Het is een enorme uitdaging om mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van het berichtenverkeer en het werk voor gemeentes en zorgaanbieders efficiënter te maken.”


Isa van Barneveld, informatieanalist

Na haar studie klinische psychologie rolde Isa de ‘achterkant’ van de zorg in. Isa specialiseerde zich in de zorgadministratie binnen de thuiszorg en jeugdzorg. Hier gebruikte zij de iStandaarden. Zij ervoer in de praktijk hoe procesvariatie zorgt voor administratieve lasten, waardoor er minder aandacht overblijft voor de cliënt. Hier ontstond Isa’s drijfveer om bij te dragen aan een efficiënte en simpele informatie-uitwisseling. Sinds 4 maanden werkt zij bij het Zorginstituut als informatieanalist, waar haar praktijkervaring goed van pas komt. Isa: “Ik hoop het gat tussen gebruik van de iStandaarden zoals bedoeld en het gebruik van de iStandaarden in de praktijk te dichten.”

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96