Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief juli 2021

Nummer 8, 5 juli 2021

Onderwerpen:

Voorwoord

In deze nieuwsbrief leest u meer over de planning van de publicaties van de verschillende iStandaarden. Naast alle voorbereidingen voor de aankomende publicaties is ons team druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe website. Langs deze weg willen we iedereen die aan het gebruikersonderzoek voor de website heeft meegedaan hartelijk bedanken. We zijn blij met de input die het onderzoek heeft opgeleverd.

Ander goed nieuws is dat het erop lijkt dat wij na de zomerperiode weer fysieke ontmoetingen kunnen organiseren. We onderzoeken nog welke bijeenkomsten in persoon kunnen plaatsvinden. Daarover informeren we u later uitgebreider.

De medewerkers van Team Informatiestandaarden wensen u een fijne zomer!

^ Naar boven

Planning publicaties iStandaarden

iWlz

Op 1 juli heeft het Zorginstituut de definitieve specificaties van iWlz 2.3 gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden. De implementatiedatum is 1 januari 2022. De planning voor de periode tot ingebruikname van deze release vindt u op de ontwikkelpagina iWlz 2.3.

Vanaf 1 juli zijn de Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice beschikbaar voor iWlz 2.3.


iWmo/iJw/iEb

De conceptspecificaties voor de nieuwe releases van de iWmo-, iJw- en iEb-standaard worden op 19 augustus gepubliceerd. Op 30 september volgen de definitieve specificaties. Op de ontwikkelingspagina’s van deze iStandaarden staat de planning voor de periode tot ingebruikname. Deze pagina’s worden regelmatig bijgewerkt.


iPgb

Voor de iPgb-standaard is ook een nieuwe release in ontwikkeling. Binnenkort geven we meer informatie over de planning van de publicatie en de ingebruikname van de nieuwe versie. De ontwikkelpagina iPgb werken we regelmatig bij.


^ Naar boven

EFI gaat op in brede referentiegroep: van keten naar netwerk

Na de zomer zetten we de eerste stap naar het in beheer nemen van het Indicatieregister iWlz. Dit is het eerste register van het nieuwe netwerkmodel. We voegen de Referentiegroep iWlz en de Expertgroep Functioneel + Implementatie samen. De deelnemers van beide groepen hebben een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst.

De Referentiegroep iWlz richtte zich tot op heden op nieuwe releases van het traditionele estafettemodel. De Expertgroep Functioneel + Implementatie dacht mee over de ontwikkeling van het nieuwe netwerkmodel. Dit onderscheid verdwijnt met de komst van de nieuwe brede Referentiegroep iWlz en EFI. De brede Referentiegroep focust op het huidige estafettemodel én op het netwerkmodel. Geleidelijk ontstaat daardoor een gemengd model dat steeds meer opschuift naar een netwerkmodel.

Bij het in beheer nemen hoort ook de publicatie van producten. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Het Actieprogramma iWlz werkt al geruime tijd aan de overgang van het estafettemodel naar het netwerkmodel. Meer informatie over het Actieprogramma iWlz vindt u op de pagina Actieprogramma iWlz op iStandaarden.nl.

^ Naar boven

Vacature Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling

Zorginstituut Nederland zoekt een Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling.

Ons Standaardisatie-advies gaat over de kwaliteit van informatiestandaarden die het Zorginstituut ontwikkelt en beheert. We adviseren over de juiste toepassing van standaarden en richtlijnen. Zo zorgen we voor de nodige samenhang van de verschillende informatiestandaarden. Wil jij bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg? En heb je ambitie om je verder te professionaliseren op het gebied van standaardisatie en informatiearchitectuur? Vind meer informatie of solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren op deze vacature kan tot en met 10 juli 2021.


^ Naar boven

De mensen achter de iPgb-standaard


Hoite Vellema, informatieanalist

Na zijn studie politicologie begon Hoite zijn loopbaan in 2008 aan de IT-kant van het zorglandschap. Hij werkte 10 jaar voor de gemeente Amsterdam. Vanaf 2014 was hij betrokken bij de decentralisatie van de AWBZ en vanaf 2015 werkte hij aan het iWmo-berichtenverkeer. In 2019 kwam hij als informatieanalist bij het Zorginstituut. Het leuke aan deze rol vindt Hoite “Het bijeenbrengen van de verschillende belangen van alle betrokken ketenpartijen. Om gezamenlijk tot de beste en breed gedragen oplossing te komen om de administratieve lasten in zorg te verminderen. Dat is erg belangrijk én een flinke uitdaging.”


Koen Schonhoven, informatieanalist

Koen werkte een aantal jaar bij een verzekeraar aan de overgang naar een nieuw CRM‑systeem. Daarnaast werkte hij ruim 6 jaar bij de VGZ Zorgkantoren. Eerst als ontwikkelaar van de toenmalige AZR-applicatie, later als functioneel ontwerper. Uiteindelijk hielp Koen als informatieanalist met de landelijke ontwikkeling van de AZR 3.0-standaard. Hij deed dat samen met Zorginstituut Nederland, toen nog College voor zorgverzekeringen (CVZ). Koen ondersteunde de beleidsmedewerkers bij de overgang van de AWBZ naar de Wlz, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Sinds mei 2021 werkt Koen als informatieanalist bij het Zorginstituut. Hierover zegt hij: “Als informatieanalist bij het Zorginstituut heb ik het gevoel echt impact te hebben op het sociale domein in Nederland.”

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96