Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief maart 2021

Nummer 6, 1 maart 2021

Onderwerpen:

Voorwoord

Het zijn tijden van grote verschillen. Het ene moment genieten we van sneeuw en schaatspret, het andere moment schijnt een warme voorjaarszon en worden tuinen klaargemaakt voor de zomer. Zo gaat het ook met de gegevensuitwisseling in de zorg. Terwijl gebruikers net druk bezig zijn met het uitwisselen van informatie op basis van de nieuwe versies van iStandaarden, maken ketenpartijen alweer tijd vrij voor de ontwikkeling van de releases voor 2022. En niet alleen worden de iStandaarden doorontwikkeld, het Zorginstituut is ook bezig om een aantal modules te verbeteren voor een makkelijker en veiliger gebruik van de modules. Wij houden u op de hoogte van deze doorontwikkelingen!

^ Naar boven

Nieuwe website iStandaarden in ontwikkeling

De website van iStandaarden is het kanaal waar informatie is te vinden over alle iStandaarden en het gebruik hiervan. Er is een nieuwe, toekomstbestendige website in ontwikkeling die aansluit op de behoeftes van de gebruikers. Specifieke informatie moet makkelijker vindbaar worden en het moet mogelijk zijn om een interactief samenwerkingsportaal te koppelen aan de nieuwe website. Graag willen we uw suggesties meenemen in de ontwikkeling van de nieuwe website. U kunt uw voorstellen en opmerkingen met ons delen via dit formulier.

^ Naar boven

De plek voor alle informatie over de iStandaarden-releases 2022

De ontwikkeling van de iStandaarden-releases voor 2022 is in volle gang. Om u te informeren over de ontwikkelingen, wijzigingsverzoeken en voortgang, hebben we nieuwe ontwikkelpagina’s toegevoegd op de website istandaarden.nl.
Naast algemene informatie over de totstandkoming van de nieuwe releases, vindt u op deze pagina’s informatie over de kadernota’s. Ook vindt u op de ontwikkelpagina’s de onderwerpen die besproken zijn door de Referentiegroep en de planning voor de ontwikkeling van de nieuwe releases.
Het hele proces volgen? Bekijk dan onze ontwikkelpagina’s:
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz/ontwikkeling-iwlz-release-2022
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ontwikkeling-iwmo-release-2022
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw/ontwikkeling-ijw-release-2022
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ieb/ontwikkeling-ieb-release-2022

^ Naar boven

De mensen achter iWlz


Irene Zijlstra, domeinadviseur iWlz
Na haar studie geneeskunde en omscholing via PION (Project Informatica Omscholing Nederland) is Irene eind jaren ‘80 in de huisartsenautomatisering terechtgekomen. Daar kwam zij in aanraking met alle facetten van automatisering en de EI-standaarden. In 2005 is zij bij het CVZ (nu Zorginstituut Nederland) gaan werken in het team AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie). AZR is in 2015 overgegaan in de iWlz. Irene heeft een aantal jaar als informatieanalist gewerkt. Sinds vorig jaar is zij domeinadviseur voor de iWlz. Het leuke aan deze rol vindt zij de samenwerking met de verschillende ketenpartijen. Irene: “Alleen door samenwerking kunnen we de standaarden verbeteren en het veld optimaal ondersteunen, wat uiteindelijk de cliënt ten goede komt.”


Remo van Rest, informatieanalist iWlz
Remo is een ervaren adviseur op het gebied van informatievoorziening, over het hele pallet van informatie en technische realisatie. Dat maakt hem breed inzetbaar. Remo werkt al 6 jaar bij het Zorginstituut. De iWlz verder ontwikkelen is zijn belangrijkste taak.
Daarnaast ondersteunt hij programma’s en projecten binnen het Zorginstituut die het onderwerp gegevensuitwisseling raken.
Het leuke aan zijn werk vindt Remo dat het zich blijft ontwikkelen. Remo: “Met elke innovatie kunnen we processen en informatiedeling versimpelen. Ik vind dat de administratieve last voor zorgverleners omlaag moet, zodat er meer tijd overblijft voor waar het echt om gaat: het verlenen van goede zorg aan de cliënt. Met technische vernieuwingen kunnen we dat steeds beter faciliteren.”


Jurgen Onincx, adviseur iWlz

Sinds 2003 is Jurgen werkzaam bij verschillende ketenpartijen in de iWlz en de voorloper daarvan, de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR). Sinds ruim anderhalf jaar ondersteunt hij het team Informatiestandaarden als informatieanalist. Vanuit die rol is hij betrokken bij de doorontwikkeling van de huidige iWlz-keten. Ook houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van de iWlz richting het netwerkmodel. Jurgen heeft inmiddels brede kennis over en ervaring in de informatisering van de Wlz-keten. Jurgen: “Het geeft voldoening om beleids- en proceswijzigingen op een zinnige manier door te voeren. Met minimale impact op de keten, maar met maximaal resultaat voor de ketenpartijen. Alles met als doel de zorg beter te maken.”


Bapke Gebruers, informatieanalist iWlz

Vorig jaar werkte Bapke nog bij het zorgkantoor als klantadviseur langdurige zorg. Hier heeft zij haar Associate Degree Management in de zorg behaald. Het feit dat zij graag wil blijven groeien, leidde ertoe dat zij de overstap maakte naar het Zorginstituut. Een overstap waarbij ze haar kennis van de processen meeneemt. Bapke kan zich bij het Zorginstituut verdiepen in de technische kant van informatie-uitwisseling. Zij vindt het daarnaast interessant om mee te denken over de verdere ontwikkeling van het netwerkmodel. Bapke: “Ik vind het fijn om mee te denken over hoe de standaarden geoptimaliseerd kunnen worden. Hiermee dragen we bij aan de administratieve lastenverlaging in de zorg.”

^ Naar boven


Evaluatiesessies iWmo 3.0 en iJw 3.0

De iWmo- en iJw 3.0-standaard zijn sinds 1 januari 2021 van kracht geworden. Gebruikers hebben hun eerste ervaringen opgedaan met deze nieuwe releases. Aangezien de releases 3.0 veel wijzigingen en nieuwe berichten bevatten, is het mogelijk dat gebruikers nu tegen vragen aanlopen over het gebruik of toepassing van deze nieuwe berichten en functionaliteiten. Het Zorginstituut gaat graag met u in gesprek om te horen welke ervaringen u heeft opgedaan en of er nog vragen zijn bij het gebruik van deze nieuwe iWmo- en iJw-standaard.
We organiseren een aantal evaluatiesessies waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Aanmelden voor deze sessies is niet nodig. U kunt op één van onderstaande tijdstippen de sessie bijwonen zonder aanmelding, gebruik hiervoor de link hieronder.

- Woensdag 10 maart 2021 09.00 – 10.00 uur
- Woensdag 10 maart 2021 11.00 – 12.00 uur
- Donderdag 11 maart 2021 10.00 – 11.00 uur
- Donderdag 11 maart 2021 13.00 – 14.00 uur


Naar aanleiding van de input die we tijdens deze sessies verzamelen zullen we de Veelgestelde vragen en het Bevindingenoverzicht bijwerken.


Kunt u niet deelnemen aan de sessies, maar heeft u wel een vraag of probleem dat u wilt melden? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.


^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96