Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief mei 2021

Nummer 7, 3 mei 2021

Onderwerpen:

Voorwoord

In deze nieuwsbrief geven we informatie over de ontwikkelingen binnen de iStandaarden. We bespreken in deze editie onder meer de doorontwikkeling van de iPgb en de verandering van de publicatie van wachtlijstinformatie.
Zorginstituut Nederland werkt aan veel meer ontwikkelingen die de gezondheidszorg en de gegevensuitwisseling binnen de zorg raken. Graag vragen wij ook uw aandacht voor de nieuwsbrieven van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). In april is de nieuwste editie van de nieuwsbrief uitgebracht. U kunt een kijkje nemen op: Nieuwsbrief KIK-V april 2021 | nummer 4 | Actueel | KIK-V (kik-v.nl)

^ Naar boven

Doorontwikkeling iPgb

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Zorginstituut Nederland aan de slag met de doorontwikkeling van de informatiestandaard voor het Persoonsgebonden Budget (iPgb). Deze informatiestandaard is nodig voor verstrekkers van een pgb (gemeenten en zorgkantoren) om gegevens te kunnen aanleveren aan het PGB2.0-systeem.
Het Zorginstituut voert het beheer van de iPgb-standaard uit op de wijze waarop ook de andere iStandaarden beheerd worden (iWlz, iWmo, iJw en iEb). Vanwege de wens om op korte termijn de iPgb-standaard door te ontwikkelen wordt, in afstemming met betrokken partijen, onderzocht welke versnelling aangebracht kan worden in de eerste oplevering van een nieuwe versie van iPgb. Meer informatie is te vinden op onze website.


^ Naar boven

Publicatie wachtlijstinformatie gaat veranderen

In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks gedetailleerde overzichten van de wachtenden op langdurige zorg.
De wachtlijstinformatie werd tot nu toe op de website istandaarden.nl gepubliceerd. Dit wordt nu verplaatst naar de website zorgcijfersdatabank.nl. Deze website wordt ook beheerd door Zorginstituut Nederland. Op deze website stelt het Zorginstituut verschillende gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland. De wachtlijstinformatie vindt hiermee een logische plek op deze website.
Tot 1 augustus 2021 wordt de wachtlijstinformatie ook nog gepubliceerd op de huidige website van iStandaarden. Daarna is de informatie echt alleen nog terug te vinden in de Zorgcijfersdatabank.

^ Naar boven

Besluitvorming stuurgroep iWlz over release 2022

Op maandag 19 april heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met het advies van het Zorginstituut over de inhoud en de planning van de release iWlz 2022. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de bespreking van de ingediende wijzigingsverzoeken in de referentiegroepbijeenkomsten. De kadernota vormde de leidraad bij het samenstellen van de release. De voordelen van een voorgestelde wijziging in iWlz moesten voor de ketenpartijen duidelijk opwegen tegen de impact ervan.

Het resultaat is een release iWlz 2022 met de volgende kenmerken:

  • minor release;
  • iWlz 2.3;
  • implementatiedatum 1 januari 2022;
  • invoering via een big bang-scenario.

De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (uitgewerkt in de vorm van RFC’s) en de oplossing van bevindingen die op de specificaties van iWlz 2.2 gemeld zijn.

De wijzigingen dragen allemaal bij aan verduidelijking. Bijvoorbeeld door middel van nieuwe regels, uitbreiding van invulinstructies, toelichting op elementen en verduidelijking van de retoursystematiek. Er zijn geen wijzigingen in wet- en regelgeving.

 Het bevindingenoverzicht en de verslagen van de referentiegroepbijeenkomsten zijn te vinden op de ontwikkelpagina van iWlz. Op deze pagina publiceren we alle actuele informatie over iWlz 2.3.


^ Naar boven

De mensen achter het Team Informatiestandaarden

Deirdre Krone, teamondersteuner

Deirdre Krone ondersteunt nu iets langer dan twee jaar het Team Informatiestandaarden. Zij heeft haar ervaring opgedaan bij organisaties als Disneyland Parijs en Regio Zwolle. Hier hield zij zich bezig met het organiseren van evenementen en congressen. Deze ervaring kan zij goed gebruiken bij het Team Informatiestandaarden, bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten voor stakeholders. Deirdre bezoekt vooraf alle locaties om met eigen ogen te zien of ze de juiste uitstraling hebben. In de coronatijd organiseert ze vooral online bijeenkomsten. Ook neemt Deirdre alle ondersteunende taken op zich, zodat het team zich kan focussen op het beheer van de iStandaarden zelf. Werken bij het Zorginstituut maakt dat Deirdre het gevoel heeft haar maatschappelijke steentje bij te dragen. Deirdre over haar functie: “Ik heb het geluk te werken in een leuk team, waarbij ik mijn regeltalenten de vrije loop mag laten.”


Tessa van Hoof, teammanager

Voordat Tessa in 2015 bij het Zorginstituut terechtkwam, werkte zij bij een thuiszorgorganisatie. Door deelname aan het project ‘Experiment Regelarme Instellingen’ van het ministerie van VWS, kwam zij in contact met het Zorginstituut.

Tessa heeft binnen het Team Informatiestandaarden verschillende functies vervuld. Zij richtte zich eerst op het beheer van de iWlz in de rol van domeinadviseur. In 2019 werd ze teammanager. Ze houdt zich nu minder bezig met de inhoud van de iStandaarden en meer met de professionalisering van de beheertaken. Ook onderhoudt Tessa contact met alle stakeholders. Tessa: “Een team waarin alle medewerkers gelukkig zijn met wat ze doen en het gevoel hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, is voor mij een belangrijke pijler!”.


^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

^ Naar boven

primary@149.210.155.96