Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief september 2021

Nummer 9, 6 september 2021

Onderwerpen:

Voorwoord

In deze nieuwsbrief leest u onder andere welke acties u kunt ondernemen voor de uitfasering van de 303- en 304–berichten en vertellen we u meer over de landelijke ketentest iWlz. Daarnaast doen we een oproep om mee te doen met een behoeftepeiling naar zorginhoudelijke informatie in de Wmo.

^ Naar boven

Uitfasering 303- en 304-berichten

Vanaf releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn de oude declaratie/factuurberichten (de 303- en 304-berichten) niet meer beschikbaar. Dit betekent dat vóór de migratie van de releases naar 3.1 declaraties/facturen van geleverde zorg tot en met 31 december 2020 afgehandeld moeten zijn in het berichtenverkeer. Met de volgende acties kan de uitfasering van deze berichten soepel verlopen.


Aanbieders:

  • Zorg dat toewijzingen over 2020 en eerder ontvangen en verwerkt zijn. Als hiervoor een Verzoek om Toewijzing (VOT) moet worden ingediend, doe dit dan zo snel mogelijk.
  • Zorg dat alle correcties met terugwerkende kracht die invloed hebben op een declaratie of facturatie over 2020 of eerder, zo snel mogelijk worden ingediend.

Gemeenten:

  • Zorg dat toewijzingen over 2020 en eerder zo snel mogelijk worden afgegeven.
  • Zorg dat een Verzoek om Toewijzing (VOT) voor een cliënt waarvoor een andere gemeente verantwoordelijk is, zo snel mogelijk wordt afgekeurd. Geef hierbij aan wat de juiste gemeente is, zodat de aanbieder de VOT bij de juiste gemeente kan indienen.

In het najaar van 2021 publiceert het Zorginstituut een landelijk draaiboek voor de uitfasering van de oude declaratie/factuurberichten. In dit draaiboek staan de exacte tijdlijnen die moeten worden gevolgd. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.


^ Naar boven

Conceptspecificaties iWmo 3.1 en iJw 3.1 beschikbaar

Het Zorginstituut heeft op 19 augustus 2021 de conceptspecificaties gepubliceerd van de nieuwe releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 in het Informatiemodel iStandaarden. De minor releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 worden per 1 april 2022 van kracht en bevatten voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking. De datum ingebruikname is maandag 4 april 2022 via een big bang-scenario. Donderdag 30 september 2021 publiceert het Zorginstituut de definitieve specificaties van iWmo 3.1 en iJw 3.1. Zie voor meer informatie over deze nieuwe releases ons nieuwsbericht en de ontwikkelpagina’s:


^ Naar boven

Ketentestplan iWlz


Op 1 september 2021 is het landelijk ketentestplan iWlz 2.3 gepubliceerd op ontwikkeling iWlz 2.3 - iStandaarden.nl. Op 1 januari 2022 wordt iWlz 2.3 geïmplementeerd. Om de migratie naar deze nieuwe iWlz-release zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om vooraf goede ketentests uit te voeren. Het landelijk ketentestplan iWlz 2.3 ondersteunt ketenpartijen en softwareleveranciers bij het uitvoeren van ketentests. Dit ketentestplan is gemaakt in samenwerking met ketenpartijen en softwareleveranciers. Aanbevelingen uit de evaluatie van de landelijke ketentest van vorig jaar zijn in het plan verwerkt.


Aanmelden landelijke ketentest
Wilt u zich aanmelden voor deelname aan de landelijke ketentest, stuur dan een bericht naar info@istandaarden.nl. Vermeld daarin de contactgegevens van twee personen die namens uw organisatie aanspreekpunt zijn voor de ketentest. Wij nodigen vooral softwareleveranciers van zorgaanbieders uit om mee te doen aan de ketentest. Ook als u geen ketenpartij heeft om mee te testen, kunt u zich aanmelden. Wij zoeken voor u een geschikte testpartner onder de aangemelde deelnemers.


^ Naar boven

Publicatie specificaties iEb uitgesteld


Op verzoek van het CAK en een aantal softwareleveranciers onderzoekt de projectgroep EB Beschermd Wonen alternatieve implementatiescenario’s voor de nieuwe iEb-release die in 2022 in gebruik moet worden genomen. Zowel de inhoud als de implementatiedatum daarvan staan ter discussie. Daarom zijn de eerder aangekondigde conceptspecificaties iEb 2.0 nog niet gepubliceerd. Verdere communicatie hierover volgt na besluitvorming door de Stuurgroep EB Beschermd Wonen.


^ Naar boven

Behoeftepeiling zorginhoudelijke informatie in de WmoPublicatie specificaties iEb uitgesteld


Zorginhoudelijke informatie in de Wmo, wat is dat?

Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland starten met een behoeftepeiling onder Wmo professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers.

In het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) bestaat een toenemende behoefte om zorginhoudelijke gegevens op een veilige manier uit te wisselen.

Om inzicht te krijgen in de concrete wensen die spelen in het veld heeft het Ministerie van VWS het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal Domein gevraagd om gezamenlijk een behoeftepeiling uit te voeren onder Wmo-professionals: welke zorginhoudelijke informatie willen we als professionals binnen de Wmo met elkaar kunnen uitwisselen?

 Deelnemers gezocht voor behoeftepeiling

Voor het uitvoeren van deze behoeftepeiling zijn we dan ook op zoek naar professionals in de Wmo, werkzaam bij gemeenten, aanbieders of hulpmiddelenleveranciers die hieraan willen meewerken.

Meer hierover lezen of meedoen aan de behoeftepeiling? Kijk hier voor meer informatie.


^ Naar boven


Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

^ Naar boven

primary@149.210.155.96