Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsflits 07 oktober 2021

Nummer 9, 7 oktober 2021

Declareren bij frequentie per week (outputgericht) iWmo/iJw

De afgelopen tijd hebben we veel vragen ontvangen omtrent het declareren van toewijzingen met de frequentie per week in de outputgerichte uitvoeringsvariant. En dan met name omtrent het declareren van de laatste week van de toewijzing.

In deze nieuwsflits leggen we uit wat in deze situatie de juiste wijze van declareren is.


Inleiding

Vanaf de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 kan er alleen nog per maand worden gedeclareerd. Indien de toewijzing de frequentie Per week heeft, moet er een omrekening plaatsvinden om te bepalen hoeveel in een maand mag worden gedeclareerd. In de releases 3.0 zijn hiervoor diverse invulinstructies en regels opgesteld. Tevens is aanvullende documentatie gemaakt om de werkwijze te verduidelijken.


Aanpassingen in iWmo 3.1 en iJw 3.1

Inmiddels blijkt dat de uitwerking in de releases 3.0 niet volledig is, waardoor verwarring ontstaat bij het declareren van de laatste week van de toewijzing. De juiste werkwijze hiervoor is in de releases 3.1 verduidelijkt. Zie invulinstructies IV076, IV077 en IV089 in iWmo 3.1 en iJw 3.1 voor uitleg.


Huidige releases iWmo 3.0 en iJw 3.0

In de huidige releases 3.0 moet echter ook op deze manier worden gedeclareerd om problemen te voorkomen. Daarom hebben we het document Werkwijze frequentie per week voor zowel releases 3.0 als ook voor 3.1 aangepast.

We willen de ketenpartijen echter niet onnodig belasten met een extra revisierelease voor iWmo 3.0 en iJw 3.0, omdat er de komende tijd al veel andere iStandaarden publicaties plaatsvinden. Daarnaast hebben de wijzigingen (in de invulinstructies) geen invloed op de XSD’s of XSLT’s, waardoor een revisierelease niet noodzakelijk is.


Aanpassen software en/of processen!

Om onnodige afkeur van declaraties te voorkomen vragen we alle ketenpartijen om, indien dat nodig is, zo snel mogelijk aanpassingen in de software en/of processen te maken om de juiste werkwijze toe te passen. Mocht u hulp nodig hebben bij de implementatie van de juiste werkwijze, neem dan contact met ons op via info@istandaarden.nl.


N.B.: Indien de komende tijd om een andere reden alsnog een revisierelease voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 nodig is, nemen we de aanpassingen voor de werkwijze frequentie per week daarin mee.


Meer informatie

Meer informatie over het juiste gebruik van de iWmo/iJw 3.0 standaard is te vinden op onze website iStandaarden.nl. Op de ondersteuningspagina’s vindt u presentaties, infographics, Veelgestelde vragen en andere documentatie om u te ondersteunen bij het gebruik van iWmo 3.0 en iJw 3.0.


Tot slot

Hebt u vragen over deze nieuwsflits of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om onze nieuwsflits of -brief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).


^ Naar boven


primary@149.210.155.96