Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsflits 16 februari 2021

Nummer 6, 19 februari 2021

Onderwerpen:


Inleiding

De releases 3.0 van de iWmo- en iJw-standaard worden inmiddels al anderhalve maand gebruikt. Dit betekent dat de eerste ervaringen met de wijzigingen en nieuwe berichten in de standaard zijn opgedaan. Ook zijn inmiddels de eerste declaraties ingediend met gebruik van de nieuwe declaratieberichten.


In deze nieuwsflits besteden we aandacht aan de vragen die de afgelopen tijd regelmatig bij ons zijn binnengekomen.


Meer informatie over het juiste gebruik van de iWmo/iJw 3.0 standaard is te vinden op onze website iStandaarden.nl. Op de ondersteuningspagina’s vindt u presentaties, infographics, Veelgestelde vragen en andere documentatie om u te ondersteunen bij het gebruik van iWmo 3.0 en iJw 3.0.


Heeft u nog andere vragen of ondervindt u problemen in het berichtenverkeer? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. Wij beantwoorden al uw vragen zo snel mogelijk.

^ Naar boven


DeclaratiePeriode en ProductPeriode (WMO323/JW323)

Een declaratiebericht heeft altijd betrekking op één DeclaratiePeriode. Een DeclaratiePeriode betreft (sinds iWmo 3.0 en iJw 3.0) altijd één kalendermaand.


ProductPeriode in de berichtklasse Prestatie heeft altijd betrekking op de begin- en einddatum van een geleverd product binnen een DeclaratiePeriode. N.B.: Dit kan ook een ProductPeriode uit een eerder ingediende declaratieperiode betreffen. Voor ProductPeriode geldt tevens dat deze binnen de bijbehorende toewijzingsperiode moet liggen.

Voor een uitgebreide toelichting op het vullen van ProductPeriode zie de Invulinstructie IV089: Hoe moet ProductPeriode gevuld worden?

^ Naar boven


BerichtIdentificatie en DeclaratieIdentificatie (WMO325/JW325)

Er is veel verwarring over het gebruik van BerichtIdentificatie en DeclaratieIdentificatie in het declaratie-antwoordbericht.


BerichtIdentificatie betreft altijd de identificatie van het bericht zelf. Dit element is in ieder bericht (zowel heen- als retourbericht) opgenomen en identificeert dat betreffende bericht.


DeclaratieIdentificatie is als extra element in de Header van het declaratie-antwoordbericht opgenomen om dit bericht te kunnen koppelen aan het erbij behorende declaratiebericht. In DeclaratieIdentificatie wordt daarom de BerichtIdentificatie van het bijbehorende declaratiebericht (323) overgenomen. Zie ook technische regel TR337.

^ Naar boven


Retourcodes declaratie-antwoordbericht (WMO325/JW325)

De vulling van het declaratie-antwoordbericht is afhankelijk van de uitkomst van de controle van het ingediende declaratiebericht (WMO323/JW323).


Er zijn verschillende situaties die kunnen optreden bij het controleren van het declaratiebericht. Iedere situatie vereist een andere vulling van het declaratie-antwoordbericht. We hebben ervoor gekozen om al deze verschillende situaties niet in deze nieuwsflits op te nemen, maar in plaats daarvan verwijzingen op te nemen naar de documentatie hierover. Heeft u na het bekijken van die documentatie nog vragen, neem dan vooral contact met ons op via info@istandaarden.nl.


Een uitgebreide uitleg is te vinden in het informatiemodel in de invulinstructies IV087 en IV088.

Tevens staan de verschillende situaties uitgelegd in de Presentatie wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0 op onze ondersteuningspagina’s. Zie hiervoor het onderdeel Declareren en sub-onderdeel Declaratie-antwoordbericht. Kijk vooral ook naar de voorbeelden die als aparte dia zijn opgenomen bij de uitleg van de verschillende situaties.

^ Naar boven


BeschikkingNummer in declaratiebericht (WMO303/JW303)

In de releases 3.0 is het BeschikkingNummer uit de berichten verwijderd, behalve uit het oude declaratiebericht. Naar aanleiding hiervan ontvangen we vragen over het vullen van BeschikkingNummer in het oude declaratiebericht (303) die nog moet worden gebruikt voor declaraties over 2020 en eerder.


BeschikkingNummer in de 303 is optioneel. Dit betekent dat dit element niet hoeft te worden gevuld. Indien de declaratie betrekking heeft op een toewijzing waarvoor een ToewijzingNummer aanwezig is, dient dit ToewijzingNummer in de declaratie te worden opgenomen. Alleen in de gevallen waarin geen ToewijzingNummer aanwezig is, dient de koppeling naar de juiste toewijzing te worden aangegeven door het BeschikkingNummer op te nemen in de declaratie. In veruit de meeste gevallen is er echter een ToewijzingNummer aanwezig en vanaf release 3.0 is dit zelfs verplicht voor alle actuele toewijzingen.

In geen enkel geval mag BeschikkingNummer met een dummynummer worden gevuld!

Zie invulinstructie IV051 voor meer informatie.

^ Naar boven


Validatie StUF envelop

De iStandaarden zijn een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers.

Met behulp van de Validatiemodule (VM) en Decentrale Validatieservice (DVS) kunnen de berichten die hiervoor in het veld worden gebruikt op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd.

Bij berichten die met gemeenten worden uitgewisseld, dient om de berichten heen een StUF-envelop te worden geplaatst. Deze wordt door het Inlichtingenbureau gebruikt bij het transport van de berichten. Deze StUF-envelop valt niet onder de iStandaarden. In eerdere versies van de VM/DVS werd de StUF-envelop daarom niet gecontroleerd. Dit hebben we op verzoek van gebruikers aangepast.

De VM/DVS valideert de StUF-envelop echter alleen tegen de schemadefinitie. Er vindt dus geen inhoudelijke controle plaats van de StUF-envelop.

Indien de StUF-envelop voldoet aan de schemadefinitie, valideert de VM of DVS het bericht dat in de envelop is opgenomen tegen de iStandaard.


Meer informatie vindt u in de FAQ van de VM en DVS onder de vraag: Valideert de Validatiemodule/Decentrale Validatieservice ook de StUF-envelop?

^ Naar boven


Gebruik retourcodes in retourberichten

We ontvangen regelmatig de vraag “Welke retourcode moet ik gebruiken in het retourbericht?”

In het informatiemodel staat dit uitgelegd in de invulinstructies IV028 en IV032. Let op: voor declaratieberichten zijn er aparte (aanvullende) invulinstructies. In de definitie van het retourbericht wordt bij de header aangegeven welke invulinstructies van toepassing zijn voor dat bericht.


Indien er een fout wordt geconstateerd in regels die binnen het bericht gecontroleerd kunnen worden, is het bericht technisch onjuist. In de header wordt dan retourcode 0001 teruggegeven.

Berichtoverstijgende regels kunnen niet binnen het bericht gecontroleerd worden. Deze regels zijn gekoppeld aan een onderdeel van het bericht en hebben een eigen retourcode. Indien het onderdeel niet aan de bijbehorende regel voldoet, wordt de retourcode van die regel in het retourbericht opgenomen, gekoppeld aan de berichtklasse waarin de fout zit. Dit geldt voor alle soorten berichtoverstijgende regels.

^ Naar boven


Tot slot

Hebt u vragen over deze nieuwsflits of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.
Stelt u het niet langer op prijs om onze nieuwsflits of -brief te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

^ Naar boven

 

primary@149.210.155.96