Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Over ons

istandaarden.nl is het portaal voor vier informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw en iPgb. Zorginstituut Nederland is de beheerder van de standaarden. Met istandaarden.nl ondersteunen we Wlz-, Wmo-, Jeugdwet- en pgb-ketenpartijen.

Met het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch. iWlz, iWmo, iJw en iPgb zijn landelijk vastgestelde standaarden die de basis vormen van de informatie-uitwisseling.

Voordelen van standaardisatie
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en efficiëntie, en levert beleids- en sturingsinformatie op voor de hele keten.

 • Informatie wordt vergelijkbaar
 • Aansturing vanuit klantperspectief
 • Vermindering fouten tijdens het proces
 • Verbetert kwaliteit van processen
 • Vermindering administratieve lasten
 • Hergebruik van gegevens
 • Efficiëntie verhogen, kosten verlagen
 • Verbetert planning, sturing en controle

Nieuwe releases, vaste componenten
Nieuwe versies van de berichtstandaarden komen in de vorm van een release beschikbaar via istandaarden.nl. Alle standaarden hebben deze componenten gemeen:

 • het procesmodel, waarmee processen in de keten op elkaar zijn afgestemd en zo veel mogelijk geharmoniseerd
 • het berichtenmodel, dat de informatie- en berichtenstromen in de keten weergeeft
 • de berichtenstandaard, die een uniforme taal beschrijft en eenduidige definities geeft bij de registratie en uitwisseling van gegevens
 • spelregels voor de wijze van administreren 

De componenten van de berichtstandaarden zijn vastgelegd in informatiemodellen. Elk van de vier standaarden heeft een eigen informatiemodel.

primary.istandaarden.wooltown.nl