iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[Releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 per 30 maart 2020 in gebruik]]> 18 maart 2020 – Releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 worden volgens planning per 30 maart 2020 in gebruik genomen.

De afgelopen dagen hebben Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal Domein vragen ontvangen van gebruikers en softwareleveranciers over de ingebruikname van de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4. Kan de release nog in gebruik worden genomen nu er speciale maatregelen in Nederland gelden vanuit het RIVM en de overheid in verband met het Coronavirus? Hebben ketenpartijen en softwareleveranciers nog voldoende capaciteit om de implementatie af te ronden?

Landelijke consultatieronde

Naar aanleiding van deze signalen is door Zorginstituut Nederland, in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers.

Uit deze consultatieronde blijkt dat softwareleveranciers gereed zijn voor de overgang naar de nieuwe releases. De meeste gemeenten en zorgaanbieders zien geen bezwaren bij de ingebruikname van de nieuwe releases.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft, samen met Zorginstituut Nederland, dan ook besloten de nieuwe releases in gebruik te nemen zoals gepland.

Migratie van 2.3- naar 2.4-releases

Voor een juiste migratie wordt het iWmo- en iJw-berichtenverkeer beheersmatig uitgefaseerd. Het berichtenverkeer wordt tijdelijk ‘bevroren’ zodat partijen de mogelijkheid krijgen om de systemen om te zetten.

De migratiestappen die hierbij horen zijn vermeld in het Landelijk draaiboek migratie.

Deze zijn:

 • Declaratieberichten moeten vandaag (woensdag 18 maart) voor 23.00 uur ingediend worden door zorgaanbieders.
 • Vanaf woensdag 25 maart worden overige berichten uitgefaseerd.
 • Van 26 maart tot en met 30 maart is er geen berichtenverkeer mogelijk.

Uiteindelijk worden op 30 maart de nieuwe releases in gebruik genomen en berichten alleen nog uitgewisseld in 2.4-formaat.

Spoedprocedures

Omdat tussen 26 maart en 30 maart geen berichtenverkeer voor de iWmo- en iJw-standaard mogelijk is, zal in het geval van de inzet van spoedzorg contact gezocht worden met gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten hanteren een spoedprocedure wanneer dit nodig is.

Toch problemen met ingebruikname? Bent u gebruiker van het iWmo- of iJw-berichtenverkeer en ondervindt u toch problemen bij de migratiestappen of ingebruikname? Neem dan contact op met het Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland of neem contact op met uw regioadviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen over de ingebruikname van de nieuwe releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/releases-iwmo-24-en-ijw-24-30-maart-2020-gebruik https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/releases-iwmo-24-en-ijw-24-30-maart-2020-gebruik Wed, 18 Mar 2020 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Belangrijk: wijziging toegang Zorginstituut vanwege coronavirus]]> 16 maart 2020 – Het gebouw van iStandaarden (Zorginstituut Nederland) is van maandag 16 maart tot en met zondag 5 april 2020 gesloten voor medewerkers en bezoekers. Onze medewerkers zijn bij voorkeur per e-mail en online te bereiken.

Geplande overleggen en bijeenkomsten vinden zo veel mogelijk telefonisch en online plaats. Wij rekenen op uw begrip. Met deze maatregelen volgen wij de overheidsvoorschriften en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het inperken van de verspreiding van het Coronavirus.

Bezoek de website Rijksoverheid.nl voor de meest recente informatie over het Coronavirus in Nederland.

De Servicedesk iStandaarden is te bereiken tijdens de reguliere openingstijden – van 8.00 tot 17.00 uur – via het contactformulier of e-mail: info@istandaarden.nl. Eventueel telefonisch: (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/belangrijk-wijziging-toegang-zorginstituut-vanwege-coronavirus https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/belangrijk-wijziging-toegang-zorginstituut-vanwege-coronavirus Mon, 16 Mar 2020 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Doorleefsessies IZO maart en april 2020]]> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorleefsessies IZO uitgesteld

Naar aanleiding van de ingestelde maatregelen van het RIVM in verband met de verspreiding van het Corona virus hebben we besloten de doorleefsessies IZO op 24, 31 maart en 1 april 2020 niet door te laten gaan. De bijeenkomsten worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. We houden jullie op de hoogte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 maart 2020 – Op 31 oktober 2019 heeft de Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) plaatsgevonden en interessante resultaten opgeleverd. Afgelopen maanden zijn we hiermee aan de slag gegaan. Graag delen we de opbrengsten met jullie tijdens de doorleefsessies in maart en april a.s. Kom je ook?

IZO organiseert op 24, 31 maart en 1 april 2020 drie doorleefsessies. De doorleefsessies zijn bedoeld om alle verzamelde informatie aan jullie terug te koppelen en verder uit te werken als praktijktoets. Doorleefsessies zijn onderdeel van de methodiek waarmee ZIN de IZO-community faciliteert. 

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij, vol = vol.

Meer informatie van Denktank IZO over de doorleefsessies en/of aanmelden

Contact

Hebt u vragen over de Denktank IZO? Neem contact op met Zorginstituut Nederland via infoizo@zinl.nl.


]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/doorleefsessies-izo-maart-en-april-2020 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/doorleefsessies-izo-maart-en-april-2020 Mon, 09 Mar 2020 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut publiceert conceptspecificaties iWmo 3.0 en iJw 3.0]]> 13 februari 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van twee nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Inhoud release iWmo 3.0 en iJw 3.0

De nieuwe releases van de iWmo en iJw standaarden bevatten de onderstaande onderdelen. Meer informatie is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.0 en iJw 3.0.

In iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn de volgende thema’s doorgevoerd:

 • Beschikking uit toewijzingbericht
 • Toewijzingnummer verplicht
 • Verzoek om wijziging (VOW)
 • Antwoord op verzoek (VOT en VOW)
 • Nieuw declaratieproces
 • Verduidelijking proces administratief stoppen zorg

In iJw 3.0 is dit thema ook nog doorgevoerd:

 • Informatieplicht Woonplaatsbeginsel

Proces

Wettelijke wijzigingen, besluiten van de Stuurgroep i-Sociaal Domein, wensen vanuit het veld, wijzigingsverzoeken en verbeterde ondersteuning voor de ketenprocessen vormden de kaders waarbinnen de nieuwe release vorm heeft gekregen. In de afgelopen periode zijn we hiermee aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de conceptspecificaties die, in lijn met de releaseplanning, vandaag zijn gepubliceerd.

Gemeenten en aanbieders zijn de primaire gebruikers van de standaarden. Zij hebben het afgelopen jaar zowel in de Referentiegroepen iWmo en iJw als in andere gremia uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de variëteit in het gebruik van de standaarden te reduceren.

Het doel van de verdere ontwikkeling van de standaarden is dan ook om vermijdbare administratieve lasten verder terug te dringen. De release van de iWmo 3.0 en iJw 3.0 heeft daarom 2 doelen:

 • De variëteit in het gebruik van verschillende onderdelen door het veld op diverse onderdelen beperken;
 • De gebruikers bij de inzet van de standaarden op een aantal onderdelen intensiever te ondersteunen.

De wijzigingsverzoeken zijn in 11 bijeenkomsten intensief met de betrokken partijen besproken en uitgewerkt. De betrokken partijen zijn:

 • Gemeenten
 • Aanbieders
 • Brancheorganisaties van aanbieders
 • Softwareleveranciers
 • VECOZO
 • Inlichtingenbureau
 • VNG
 • Vektis
 • Ketenbureau iSD

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Op de ontwikkelpagina’s verzamelen we alle actuele documentatie die momenteel beschikbaar is:

Op dit moment is nog niet alle documentatie omtrent release 3.0 beschikbaar. Deze zal voor de zomer worden gepubliceerd op bovengenoemde pagina’s.

Gezamenlijk conceptspecificaties doornemen

Het Zorginstituut organiseert in februari en maart een aantal technische sessies ten aanzien van de conceptspecificaties. Voor deze technische sessies is behoorlijke voorkennis van het Informatiemodel iWmo en iJw nodig. De uitnodigingen voor deze sessies zijn al in januari verstuurd.

 • 19 februari 2020: sessie waarin conceptspecificaties worden uitgelegd en doorgenomen (gericht op de wijzigingen en nieuwe berichten)
 • 18 maart 2020: gezamenlijke bespreking reviewcommentaar op conceptspecificaties

Heeft u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 9 maart!

We roepen alle gebruikers van de iWmo en iJw standaarden op om de conceptspecificaties te reviewen. Bevindingen kunnen tot maandag 9 maart 2020 worden gemaild naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review concept specs iWmo/iJw.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een overzicht, dat in de weken na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Let op! De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen en niet om nieuwe wijzigingsverzoeken in te dienen.

Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Ook dat kan via info@istandaarden.nl. Nieuwe wensen worden echter pas bij het samenstellen van een volgende release besproken.

Publicatie definitieve specificaties

In de week van 6 april worden de definitieve specificaties van iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd. In die publicatie worden de interne en externe opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt. Ook worden dan het bevindingenoverzicht en het reviewoverzicht nogmaals gepubliceerd, zodat duidelijk is welke issues zijn verwerkt in deze release en welke issues om welke reden zijn afgewezen of doorgezet naar een volgende release.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-conceptspecificaties-iwmo-30-en-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-publiceert-conceptspecificaties-iwmo-30-en-ijw-30 Thu, 13 Feb 2020 19:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut gestart met voorbereidingen informatiestandaard Wvggz]]> 11 februari 2020 – Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Samen met de eveneens nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) vervangt de Wvggz de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten GGZ-instellingen kan plaatsvinden. De informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen die een taak hebben in de uitvoering van Wvggz gebeurt nu grotendeels via veilige e-mail.

Sinds 2016 is door het ketenprogramma Wvggz hard gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe wet. Het Zorginstituut is gevraagd om op basis van het voorwerk van het ketenprogramma een nieuwe informatiestandaard op te stellen: de iWvggz. Onderdeel van die nieuwe informatiestandaard is het ontwikkelen van de bijbehorende berichtspecificaties, die conform de overige iStandaarden door Zorginstituut Nederland in beheer wordt genomen. In 2020 wordt onder leiding van het Zorginstituut door alle betrokken ketenpartijen gewerkt aan de nieuwe informatiestandaard. Die standaard moet ervoor zorgen dat de ketenpartijen informatie eenvoudiger, sneller en betrouwbaar kunnen verwerken met behulp van berichtenverkeer. Ook zorgt de informatiestandaard voor administratieve lastenverlichting in de gehele keten.

De eerste stap in de ontwikkeling van de iWvggz is de inventarisatie van de informatie-uitwisselingen in de keten. Die inventarisatie wordt gebaseerd op de wetsteksten en aangeleverde documentatie vanuit het programma. Processen en de bijbehorende uitwisselingen zijn uitgedrukt in BMPN 2.0 . (De Business Process Model and Notation (BPMN) is een standaard voor procesmodellering. Eerder stond het bekend als Business Process Modeling Notation. Het wordt onderhouden door de Object Management Group. De huidige versie BPMN 2.0.2 is gelanceerd in december 2013.)

De modellen worden gepubliceerd in een informatiemodel voor de Wvggz. Alle ketenpartijen die betrokken zijn bij de Wvggz worden uitgenodigd om de publicatie te beoordelen op juistheid en volledigheid. Reacties kunt u sturen naar info@istandaarden.nl.

Deze inventarisatie geeft context aan de gegevensuitwisselingen zoals die in de wet beschreven zijn en vormt de input voor de verdere analyse van de informatie- en gegevensstromen. Uit die analyse vloeit een eerste opzet voort van berichttypen voor het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Om een degelijke analyse te kunnen doen, wordt afstemming met de ketenpartijen en hun softwareleveranciers gevraagd. Die afstemming moet worden bereikt in klankbord- en referentiegroepen waarin alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn.

Binnen de keten Wvggz worden privacygevoelige en medisch geheime gegevens uitgewisseld tussen ketenpartners. Zorginstituut Nederland bewaakt de eis dat de specificaties passen bij en/of worden opgenomen in de iStandaarden en de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Uiteindelijk leidt de samenwerking tot een door de keten gedragen informatiestandaard: de iWvggz. Het streven is dat de eerste versie van deze standaard vanaf januari 2021 operationeel is en dat die in 2022 en 2023 naar het gewenste niveau gebracht wordt.

Het Zorginstituut beheert de iWvggz-informatiestandaard en verzorgt de doorontwikkeling. Dat doet het Zorginstituut ook voor de andere i-Standaarden: iWlz, iWmo, iEb, iJw en iPgb. De specificaties van de iStandaarden worden weergegeven in een informatiemodel. De informatiemodellen per release van alle iStandaarden zijn te vinden op informatiemodel.istandaarden.nl.

Via deze website houden we u op de hoogte over actuele ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-gestart-met-voorbereidingen-informatiestandaard-wvggz https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-gestart-met-voorbereidingen-informatiestandaard-wvggz Tue, 11 Feb 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Landingspagina Informatiemodellen iStandaarden gepubliceerd]]> 10 februari 2020 – Vanaf vandaag zijn de Informatiemodellen iStandaarden bereikbaar via een speciaal ingerichte landingspagina op de website van iStandaarden.

De specificaties voor de verschillende releases van de iStandaarden worden gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden. Iedere release heeft een eigen publicatie van het informatiemodel, hierbij worden releases die binnen één jaar in productie gaan in onderlinge samenhang getoond.

Met het toenemend aantal iStandaarden, en meerdere releases die niet allemaal gelijktijdig in productie gaan, is de wens ontstaan om via één overzicht de verschillende gepubliceerde modellen te ontsluiten. Daarbij wordt het voor gebruikers makkelijker om in één overzicht te navigeren naar de lopende release, de release die nog in ontwikkeling is, of eventueel een voorgaande release.

Deze landingspagina voor de informatiemodellen wordt vanaf nu gepubliceerd op informatiemodel.istandaarden.nl. Vanuit de website worden de huidige links naar een specifieke publicatie van het informatiemodel vervangen door een link naar deze landingspagina.

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe landingspagina of over één van de iStandaarden-releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/landingspagina-informatiemodellen-istandaarden-gepubliceerd https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/landingspagina-informatiemodellen-istandaarden-gepubliceerd Mon, 10 Feb 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Releaseproces iWmo/iJw 3.0]]> 17 januari 2020 - Zorginstituut Nederland heeft, met het houden van de laatste referentiegroep bijeenkomst iWmo/iJw release 2021 in december 2019, de eerste fase van het releaseproces afgesloten.

Een mooi resultaat, dat vooral door de inzet van alle deelnemers aan de referentiegroep bijeenkomsten is bereikt. Wij vonden het inspirerende en leerzame bijeenkomsten waar goede discussies zijn gevoerd. Wij bedanken iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

De komende tijd staat in het teken van het ontwerpen van de specificaties iWmo/iJw 3.0. Deze worden in concept gepubliceerd, waarna een externe reviewperiode volgt en uiteindelijk de definitieve specificaties worden gepubliceerd. Tevens worden er een uitlegsessie en een reviewsessie georganiseerd. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd.

Tijdens de uitlegsessie op 19 februari zullen de conceptspecificaties gezamenlijk worden doorgenomen. Hierna is er gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens hebben alle ketenpartijen tot maandag 9 maart de tijd om de conceptspecificaties te reviewen en het reviewcommentaar bij ons aan te leveren via info@istandaarden.nl; hierbij als onderwerp aangeven: 'Review concept specs iWmo/iJw'. Het reviewcommentaar op de conceptspecificaties wordt vervolgens verwerkt en tijdens de reviewsessie op 18 maart besproken.

Het betreft technische sessies, waarbij het informatiemodel wordt doorlopen. Voor deelname aan deze sessies is het belangrijk dat men basiskennis heeft van het informatiemodel iWmo/iJw. Zonder deze kennis heeft het bijwonen van deze sessies weinig zin. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en toch wilt deelnemen, stuur een e-mail naar info@istandaarden.nl met als onderwerp 'Uitleg- en reviewsessies iWmo/iJw'.

De planning voor de specificaties iWmo/iJw 3.0 is als volgt:

 • Week 7 (10 feb t/m 16 feb) 2020 – Publicatie conceptspecificaties
 • 19 februari 2020 – Uitlegsessie specificaties
 • 17 februari 2020 t/m 8 maart 2020 – Reviewperiode
 • 18 maart 2020 – Reviewsessie specificaties
 • Week 15 (6 t/m 12 april 2020) – Publicatie definitieve specificaties

Via deze website houden we u op de hoogte over actuele ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/releaseproces-iwmo-ijw-30 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/releaseproces-iwmo-ijw-30 Fri, 17 Jan 2020 14:58:20 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[iWlz 2.1 landelijk in gebruik genomen]]> 10 januari 2020 - Op 1 januari 2020 is iWlz 2.1 in gebruik genomen. Het betekent dat alle landelijke partijen vanaf die datum werken met de nieuwe release die de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) ondersteunt.

Vanaf 1 januari worden in de informatiestandaard iWlz alleen nog berichten uitgewisseld in 2.1-formaat.

Vanwege de geringe omvang van de nieuwe release en de minimale impact op softwaresystemen is iWlz 2.1 geïmplementeerd via een big bang-scenario. Zonder conversieperiode zijn alle iWlz-gebruikers per 1 januari 2020 overgegaan op de nieuwe release.

Op heen-berichten die in iWlz 2.0.2-formaat vóór 1 januari 2020 zijn verzonden, kan een iWlz 2.1-formaat-retourbericht vanaf 1 januari 2020 verstuurd worden.

Informatie gearchiveerd, ontwikkelpagina’s toegevoegd

Met de ingebruikname van iWlz 2.1 is de informatie onder het tabblad iStandaarden (iWlz) gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De toevoeging van de Werken met-pagina’s voor iWlz 2.1.
 • Archivering van de iWlz 2.0.2-informatie.

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe release iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-21-landelijk-gebruik-genomen https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-21-landelijk-gebruik-genomen Fri, 10 Jan 2020 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens de feestdagen]]> 19 december 2019 – In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden.

De Servicedesk iStandaarden is gesloten op eerste en tweede kerstdag: woensdag 25 en donderdag 26 december. Ook op nieuwjaarsdag – woensdag 1 januari 2020 – is de Servicedesk gesloten.

Op alle overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk iStandaarden bereiken tijdens de reguliere openingstijden – van 8.00 tot 17.00 uur – en via de gebruikelijke contactgegevens: (020) 797 89 48 / info@istandaarden.nl.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-de-feestdagen Mon, 23 Dec 2019 16:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo]]> 18 december 2019 – Aanpassing ingebruikname nieuwe berichtenverkeer; het CAK, het ministerie van VWS en de VNG, hebben op basis van de uitkomsten van de (keten)testen, besloten om het nieuwe berichtenverkeer geleidelijk in gebruik te nemen; dit in plaats van de eerder gecommuniceerde volledige overgang per januari 2020.

De door gemeenten met het CAK afgesproken timeslots tussen 2 en 15 januari komen hiermee te vervallen. Dit is nadrukkelijk een keuze voor zorgvuldigheid en voor een situatie die het minste risico geeft op fouten voor Wmo-cliënten.

In de kamerbrief van 18 december 2019 (Tweedekamer.nl) leest u wat dit voor u als gemeente en voor klanten betekent.

Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u contact opnemen met:

 • Tot en met vrijdag 27 december en vanaf 2 januari 2020 via info@vng.nl.
 • Op maandag 30 en dinsdag 31 december via Servicedesk van CAK via 088 - 711 4888 of via mail: wmoservicedesk@hetcak.nl. Zij kunnen vragen eventueel doorgeleiden naar
  programmaleden.


]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/geleidelijke-invoering-abonnementstarief-wmo https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/geleidelijke-invoering-abonnementstarief-wmo Thu, 19 Dec 2019 15:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Oproep wijzigingsverzoeken iWlz release 2021]]> 16 december 2019 – Nog voordat de nieuwe release van iWlz; iWlz 2.1 in gebruik wordt genomen is Zorginstituut Nederland al druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe releases van de iStandaarden voor 2021. De impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen wordt geanalyseerd en onderzocht wordt welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de nieuwe releases.

Proces totstandkoming nieuwe release

Zorginstituut Nederland werkt met een vastgesteld beleid Releasebeheer. Globaal is het proces als volgt ingericht:

 • Verzamelen
  Wijzigingsverzoeken worden verzameld
 • Voorbereiding en analyseren
  De wijzigingsverzoeken worden geanalyseerd en gegroepeerd. Welke wijzigingsverzoeken worden omgezet in de zogenaamde RFC’s?
 • Vaststelling kadernotitie
  De Stuurgroep stelt de kaders voor de nieuwe release vast
 • Afstemming en consultatie
  Tijdens de referentiegroepen bespreken we, samen met de veldpartijen, de RFC’s inhoudelijk, functioneel en technisch
 • Vaststelling inhoud release
  De uiteindelijke inhoud van een release wordt door de Stuurgroep vastgesteld
 • Uitwerking specificaties en implementatiestrategie
  Specificaties worden opgesteld en ondersteunende producten worden ontwikkeld

Release iWlz 2021

Er zijn een aantal bevindingen bekend bij het Zorginstituut. Bij de beoordeling van een nieuwe release wordt uitgebreid gekeken naar de impact op de ontwikkelingen van het toekomstige netwerkmodel. Voordat wijzigingsverzoeken worden verwerkt in de inhoud van de nieuwe release wordt een uitgebreide businesscase opgesteld en besproken met ketenpartijen om vast te stellen of de wijziging voldoende voordeel oplevert om nog te verwerken in het huidige estafettemodel.

Wijzigingsverzoeken doorgeven voor 31-12-2019

Heeft u als veldpartij een wens voor een technische of functionele wijziging die meegenomen moet worden tijdens de verzameling en beoordeling voor de nieuwe release van iWlz? Geef deze dan voor 31 december 2019 aan ons door. Alle ingediende wijzigingsverzoeken worden verzameld en er vindt een beoordeling plaats of deze wijzigingsverzoeken verder worden besproken als Request For Change (RFC) tijdens de referentiegroepen. Als u een wijzigingsverzoek aan ons wenst door te geven, verzoeken wij om gebruik te maken van het formulier Wijzigingsverzoek iStandaarden iWlz 2021. Deze wijzigingsformulieren kunnen ingediend worden via info@istandaarden.nl onder vermelding van Wijzigingsverzoek release iWlz 2021.

Referentiegroepen

De referentiegroep bestaat uit een afvaardiging van de volledige iWlz-keten, samen met betrokken partijen zoals softwareleveranciers en infrastructuurpartijen. Deze referentiegroepen vinden vanaf eind januari weer plaats waarbij wij, samen met de ketenpartijen en softwareleveranciers, de RFC’s inhoudelijk, functioneel en technisch bespreken. In december 2019 wordt meer informatie verspreid over de referentiegroepen.

Deelnemen aan de referentiegroepen?

Actief meepraten en meedenken over de inhoud van de nieuwe release? Dat kan!
Er worden wel een aantal eisen gesteld aan de deelnemers, zo verwachten we van de deelnemers:

 • Mandaat vanuit de eigen organisatie en achterban om te adviseren over wijzigingsverzoeken;
 • Actieve betrokkenheid en inzet bij het uitwerken van wijzigingsverzoeken en het vertalen naar processen, casuïstiek en/of regels (ook buiten de geplande referentiegroepen);
 • Inhoudelijke en ketenbrede kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling.

In december 2019 wordt meer informatie verspreid over de referentiegroepen.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar info@istandaarden.nl.

Contact

Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/oproep-wijzigingsverzoeken-iwlz-release-2021 https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/oproep-wijzigingsverzoeken-iwlz-release-2021 Mon, 16 Dec 2019 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Handreiking iWmo-berichtenverkeer gemeenten en hulpmiddelen-leveranciers beschikbaar]]> 10 december 2019 - Vandaag is de handreiking ‘Gebruik van iWmo-berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs)’ gepubliceerd. Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard. Deze standaard levert de specificatie voor de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen.

Eenduidige informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning in het Wmo-domein, draagt bij aan het terugdringen van administratieve lasten. Inmiddels maken vrijwel alle aanbieders gebruik van het berichtenverkeer en maken daarbij gebruik van de iWmo-standaard.

Ook de leveranciers van hulpmiddelen maken steeds meer gebruik van het berichtenverkeer om informatie uit te wisselen met door hen gecontracteerde gemeenten over toewijzingen en declaraties. Omdat het berichtenverkeer primair is opgezet voor aanbieders van zorg en ondersteuning (en niet voor leveranciers van hulpmiddelen), blijkt in de praktijk dat er verschillen zijn ontstaan in de wijze waarop het berichtenverkeer van beide groepen is vormgegeven. Om ongewenste verschillen in het gebruik van de iWmo-standaard door gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen tegen te gaan en daarmee verwarring te voorkomen, is deze handreiking opgesteld.

Gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen contracteren verschillende bekostigingsvormen. Deze handreiking geeft uitwerking aan de informatie-uitwisseling omtrent de meest voorkomende bekostigingsvorm: ‘Huur – vaste prijs’.

Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard bij de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen. De handreiking is het resultaat van een werkgroep waaraan enkele gemeenten, (vertegenwoordigers van) leveranciers van hulpmiddelen, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Zorginstituut hebben deelgenomen. De werkgroep roept alle veldpartijen op om conform deze handreiking te werken. Suggesties ter verbetering of aanvulling kunnen worden gestuurd aan het Zorginstituut Nederland, de beheerder van deze handreiking, via e-mail info@istandaarden.nl.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-iwmo-berichtenverkeer-gemeenten-en-hulpmiddelenleveranciers-beschikbaar https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-iwmo-berichtenverkeer-gemeenten-en-hulpmiddelenleveranciers-beschikbaar Tue, 10 Dec 2019 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Terugblik Denktank IZO 31 oktober. De volgende stap is ‘Elkaars taal leren spreken’]]> Op 31 oktober j.l. kwamen ruim 180 deelnemers naar de Denktank IZO met als thema ‘Wat zie ik aan de horizon?’. Een mooie dag met goede sprekers en inspirerende discussies.

Professionals in de zorg en iedereen voor wie de zorg bedoeld is werken in de digitale transitie steeds hechter samen. Innovaties op het gebied van informatievoorziening worden volop omarmd, maar er zijn ook zorgen. De nieuwe technieken en ‘systeemdenken’ mogen de leefwereld van burgers niet overvleugelen. Op de Denktank IZO op 31 oktober zochten de deelnemers naar de meest effectieve toepassingen. Belangrijke conclusie (zie pagina met verslag en filmpje): ‘We moeten echt elkaars taal leren spreken.’

Contact

Hebt u vragen over de Denktank IZO? Neem contact op met Zorginstituut Nederland via infoizo@zinl.nl.


]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/terugblik-denktank-izo-31-oktober-de-volgende-stap-is-elkaars-taal-leren-spreken https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/terugblik-denktank-izo-31-oktober-de-volgende-stap-is-elkaars-taal-leren-spreken Fri, 22 Nov 2019 16:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 beschikbaar]]> 6 november 2019 – Vandaag is het landelijke draaiboek migratie voor iWlz 2.1 gepubliceerd. Het draaiboek voorziet zorgkantoren, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 per 1 januari 2020.

Op 1 januari wordt de nieuwe release van iWlz; iWlz 2.1 in gebruik genomen. Deze nieuwe versie wordt geïmplementeerd via een big bang-scenario. Dat betekent dat er geen conversieperiode is. Alle gebruikers van iWlz gaan op 1 januari 2020 over op de nieuwe release.

Korte freeze-periode

In het draaiboek wordt aangegeven op welke manier het berichtenverkeer uitgefaseerd wordt. Hierna volgt een korte freeze-periode waarin gebruikers en hun softwareleveranciers de systemen gereed kunnen maken voor iWlz 2.1.

Landelijke draaiboeken voor iWmo en iJw

Ook voor de migratie naar de nieuwe releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 zijn landelijke draaiboeken opgesteld.

Contact

Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-202-naar-iwlz-21-beschikbaar https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-202-naar-iwlz-21-beschikbaar Wed, 06 Nov 2019 13:41:32 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Voor de release iPgb 2.1 wordt een nieuwe implementatiedatum vastgesteld]]> 28 oktober 2019 – iPgb 2.1; voor de release die door Zorginstituut Nederland, met de PGB-partijen, is samengesteld en per 1 januari 2020 van kracht zou worden, wordt een nieuwe implementatiedatum vastgesteld.

De benodigde technische wijzigingen zijn niet beschikbaar op 1 januari 2020.

Vervolgtraject

De doorontwikkeling van de iPgb-standaard komt niet stil te liggen. De specificaties van iPgb 2.1 die eerder zijn vastgesteld, worden opnieuw bekeken, nader afgestemd en besproken.

Huidige release iPgb 2.0.1 blijft ook na 1 januari van kracht

Op 1 januari 2020 zal geen nieuwe release van iPgb van kracht worden. De huidige versie; iPgb 2.0.1 zal blijven doorlopen en blijft ook na 1 januari 2020 geldig tot het moment een nieuwe release van kracht wordt.

Referentiegroepen

Alle partijen die betrokken zijn bij het iPgb-berichtenverkeer worden op korte termijn geïnformeerd over de nieuwe bijeenkomsten waarin gezamenlijk wordt gekeken naar de iPgb 2.1-standaard.

Contact

Vragen over de iPgb-standaard? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/voor-de-release-ipgb-21-wordt-een-nieuwe-implementatiedatum-vastgesteld https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/voor-de-release-ipgb-21-wordt-een-nieuwe-implementatiedatum-vastgesteld Mon, 04 Nov 2019 14:12:09 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2020 beschikbaar]]> 31 oktober 2019 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan per 1 januari 2020 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw: de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 worden per 30 maart 2020 van kracht.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2019 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. Voor zowel de Jeugdwet als de Wmo zijn enkele suggesties binnengekomen die zijn beoordeeld door de redactieraad.
Redactieraad

Een redactieraad van medewerkers van Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft de suggesties getoetst. Hieronder staat kort weergegeven welke aanpassingen wel en niet zijn doorgevoerd en welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Productcodelijst Wmo
In de standaardproductcodelijst Wmo zijn vooralsnog geen wijzigingen doorgevoerd. Er is vanuit de VNG wel een suggestie binnengekomen met betrekking tot beschermd wonen. Momenteel is dit echter nog volop in ontwikkeling en is er nog onvoldoende bekend om een aanpassing van de productcodelijst te kunnen rechtvaardigen.

Productcodelijst Jeugdwet
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet zijn drie productcodes (48A07, 43A67 en 43A68) toegevoegd. Het betreft codes met betrekking tot voorlopige voogdij en verblijf pleegzorg.

Bijsluiter  
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet op de website van i-Sociaal Domein.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2020 gebruikt kunnen worden. Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af als u in het inkooptraject contractafspraken maakt.

Waar vindt u de lijsten? 
Behalve als download bij dit bericht zijn de standaardproductcodelijsten opgenomen op de pagina Productcodelijst Wmo en Productcodelijst Jeugdwet, en in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2020-beschikbaar https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2020-beschikbaar Thu, 31 Oct 2019 11:57:40 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Draaiboek landelijke ketentests iWlz 2.1 beschikbaar]]> 23 oktober 2019 – Zorginstituut Nederland stelt een Draaiboek landelijke ketentests beschikbaar voor de overgang naar iWlz 2.1 per 1 januari 2020. Het draaiboek geeft ketenpartijen en hun softwareleveranciers houvast bij de uitvoering van onderlinge ketentests.

De publicatie komt voort uit de vraag van veldpartijen in de iWlz. Zij wensten een centralere regierol van het Zorginstituut bij de uitvoering van landelijke ketentests, voordat de nieuwe iWlz-release in gebruik wordt genomen. Volgens planning gebeurt dat op 1 januari 2020. Daarom heeft het Zorginstituut nu, en voor het eerst, een draaiboek opgesteld.

Rollen, verantwoordelijkheden en tijdschema’s
In het draaiboek staan verantwoordelijkheden, uitgangspunten en eisen voor de ketentests en ook de tijdschema’s waarbinnen de tests plaats moeten vinden. Ook zijn suggesties opgenomen voor testscenario’s.

Op zoek naar testpartners
Het Zorginstituut kan veldpartijen ondersteunen als zij binnen de gestelde termijnen geen testpartners kunnen vinden. We gaan veldpartijen actief benaderen om een overzicht aan te leggen met contactgegevens.

Contactgegevens gevraagd
Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel contactgegevens aandragen van de functionaris die in uw organisatie zich bezighoudt met de ketentests? Dan kunt u de gegevens doorgeven aan Team Informatiestandaarden, via info@istandaarden.nl.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over het Draaiboek landelijke ketentests of iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/draaiboek-landelijke-ketentests-iwlz-21-beschikbaar https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/draaiboek-landelijke-ketentests-iwlz-21-beschikbaar Wed, 23 Oct 2019 06:51:42 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Nieuwe UZOVI-code voor Zorgkantoor Friesland, migratie verloopt via het iWlz-berichtenverkeer]]> 14 oktober 2019 – Zorgkantoor Friesland krijgt per 1 januari 2020 een nieuwe UZOVI-code. Voor een zo laag mogelijke impact op de keten, verloopt de migratie van de oude naar de nieuwe code volledig via het reguliere iWlz-berichtenverkeer. Er is een draaiboek beschikbaar.

Eén moment, één resultaat
Na overleg tussen Zorgkantoor Friesland en Zorginstituut Nederland is de keuze gemaakt om de omzetting van UZOVI-code 5502 naar 5533 in alle systemen op één moment te laten plaatsvinden. Door dit via het berichtenverkeerscenario te doen, wordt zo goed mogelijk gestuurd op één resultaat met zo min mogelijk nazorg.

Download het draaiboek
Voor een soepele migratie heeft Zorgkantoor Friesland een landelijk draaiboek opgesteld. In dit draaiboek staat exact hoe en wanneer de migratie plaatsvindt, en welke afspraken zijn gemaakt tussen de ketenpartijen. Dit draaiboek kunt u downloaden onder ‘Meer informatie’.

De migratie start na de ingebruikname van iWlz 2.1, op 2 januari 2020. Het gevolg is dat er nieuwe toewijzingen verstuurd gaan worden. Bij alle betrokken zorgkantoren en zorgaanbieders brengt Zorgkantoor Friesland de migratie ook zelf onder de aandacht.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek invoering nieuwe zorgkantoorregio Zorgkantoor Friesland? Neemt u dan contact op met functioneelbeheerzk@defriesland.nl.
]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-uzovi-code-voor-zorgkantoor-friesland-migratie-verloopt-het-iwlz-berichtenverkeer https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-uzovi-code-voor-zorgkantoor-friesland-migratie-verloopt-het-iwlz-berichtenverkeer Mon, 14 Oct 2019 13:42:19 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bijgewerkte specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0 gepubliceerd]]> 3 oktober 2019 – De iWlz-, iWmo-, iJw- en iEb-releases voor 2020 zijn geüpdatet. Per vandaag kunt u de bijgewerkte specificaties van deze vier iStandaarden inzien. In dit bericht beschrijven we de gewijzigde documentatie per release.

De bijgewerkte specificaties zijn tot stand gekomen op basis van bevindingen van het iStandaarden-werkveld. De bevindingen zijn inmiddels via een revisierelease (iWlz 2.1.1. iWmo 2.4.1, iJw 2.4.1 en iEb 1.0.2) doorgevoerd en verwerkt in het Informatiemodel iStandaarden.

Wanneer worden de releases van kracht?

- iWlz 2.1.1 per 1 januari 2020
- iWmo 2.4.1 en iJw 2.4.1 per 30 maart 2020
- iEb 1.0.2 per 1 januari 2020

Wat is gewijzigd in de specificaties?

iWlz 2.1.1
De specificaties zijn aangevuld met nieuwe ZZP-codes. Dit vanwege de verruiming van de Wlz voor een aantal ggz-profielen. In 2020 begint het CIZ al met de indicatie van deze profielen, die vanaf 2021 toetreden tot de Wlz. Daarnaast is verduidelijking aangebracht en zijn kleine aanpassingen doorgevoerd voor een juiste ondersteuning van ‘Deeltijdverblijf’ en de gegevensuitwisseling tussen het CAK en de zorgkantoren.

De gewijzigde iWlz-documentatie (t.o.v. iWlz 2.1 d.d. 4 juli 2019) vindt u op deze pagina:

iWmo 2.4.1 en iJw 2.4.1
Uit het veld kwamen bevindingen op de condities CD064 en CD065. Deze zijn in revisierelease 2.4.1 opgelost. CD064 en CD065 zijn vervangen door drie nieuwe condities. Hiermee is het bedoelde gebruik van het nieuwe element ‘ZorgverlenerCode’ en het bestaande element ‘NaamVerwijzer’ geborgd. Naar aanleiding van deze bevinding worden op een later moment de XSLT’s nog aangepast.

Met de 2.4.1-release van iWmo en iJw is alle 2.3-casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden geactualiseerd. Er is nieuwe casuïstiek toegevoegd die het gebruik van de functionele retourcodes in het 316-bericht toelicht.

De gewijzigde iWmo- en iJw-documentatie (t.o.v. iWmo 2.4 en iJw 2.4 d.d. 4 juli 2019) vindt u op deze pagina’s:

iEb 1.0.2
Binnen deze iStandaard is een klein aantal onvolkomenheden geconstateerd, zie het mutatieoverzicht. Het betreft voornamelijk koppelingen van regels aan bovenliggende regels en retourcodes. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de XSD’s en XSLT’s van iEb 1.0. Zie ook de pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iEb 1.0).

Ondersteunende documentatie

Bevindingenoverzicht
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die zijn binnengekomen op de definitieve specificaties. Ook is duidelijk terug te vinden welke bevindingen wel en welke bevindingen niet zijn doorgevoerd in de revisiereleases en wat de exacte aanpassing is.

Mutatieoverzicht
Het mutatieoverzicht geeft per iStandaard een totaaloverzicht van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande releases. De mutaties die doorgevoerd zijn, herkent u aan ‘datum invulling = 1 oktober 2019’. U vindt de mutatieoverzichten op elk ‘Overzicht documenten’.

Handreikingen, draaiboeken en casusbeschrijvingen
Voor iWmo en iJw is Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 beschikbaar. In dit draaiboek staat het tijdschema voor de ingebruikname van release 2.4. Het document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.3 en iJw 2.3 (de versies die sinds 1 april 2019 in gebruik zijn) naar iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Het landelijke draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 volgt later, evenals het conversiedocument voor iWlz 2.1. Zodra beide documenten beschikbaar zijn, publiceren we ze op deze website.

In Migratiehandreiking iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 vindt u richtlijnen voor gemeenten en aanbieders. De handreiking geeft een overzicht van aandachtspunten bij de overgang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4, vooral op inhoudelijk vlak. Elk hoofdstuk beschrijft een situatie die extra aandacht behoeft. Voorbeelden verduidelijken de situatie.

Ook is de in december 2018 opgestelde Handreiking Trajectfinanciering aangepast, zodat deze actueel is voor release 2.4.

Daarnaast zijn voorbeeldcases beschikbaar voor zowel de iWmo- en iJw-release als de iWlz-release:

De ondersteunende documentatie heeft primair tot doel om ‘de bedoeling’ van de releases concreet te maken. De cases leveren een bijdrage aan eenduidigheid bij de bouw van functionaliteit door softwareleveranciers én ze helpen gebruikers van het berichtenverkeer hun werk beter in te richten op de komende releases.

Informatiemodel iStandaarden

Met de publicatie van vandaag zijn in het Informatiemodel iStandaarden enkele verbeteringen doorgevoerd. Deze hebben geen gevolgen voor de specificaties, maar op een aantal plekken ziet het model er anders uit. Belangrijkste wijziging is dat een speciaal soort constraint, dat beperkingen oplegt aan het format van de datatypen, nu ook getoond wordt in de tabellen met constraints in het Informatiemodel. Deze constraints zijn herkenbaar aan een code “RS###”.

Waar vindt u de documentatie?

Onder ‘Wat is gewijzigd in de specificaties?’ staat per iStandaarden-release de verwijzing naar de documentatie die deel uitmaakt van het Informatiemodel iStandaarden. Die pagina’s bereikt u ook vanuit elke release in het informatiemodel. 

Documenten die geen deel uitmaken van het model kunt u downloaden via de verwijzingen in ‘Ondersteunende documentatie’. 

Zie voor een compleet overzicht per release de iBieb en deze pagina’s:

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0 of de documentatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-specificaties-van-iwlz-21-iwmo-24-ijw-24-en-ieb-10-gepubliceerd https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-specificaties-van-iwlz-21-iwmo-24-ijw-24-en-ieb-10-gepubliceerd Thu, 03 Oct 2019 15:46:15 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Denktank IZO 31 oktober 2019: ‘wat zie ik aan de horizon?’]]> 11 september 2019 – Zorginstituut Nederland organiseert op donderdag 31 oktober 2019 van 9.30 tot 15.30 uur de negende editie van de Denktank IZO. Rond het thema 'Wat zie ik aan de horizon?' ontmoeten deelnemers uit diverse disciplines in de zorg en ondersteuning elkaar op de vertrouwde Denktank-locatie: CORPUS Congress Centre in Oegstgeest.

Afgelopen zomer hebben mensen in heel Nederland hun ervaringen met ons gedeeld over de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Zij gaven ons zicht op problemen die zich nu voordoen, bijvoorbeeld het gebrek aan overzicht op hun eigen gezondheidsgegevens. Ook gaven de deelnemers ons een eerste aanzet voor oplossingen.

Met de rechtstreekse inbreng uit deze burgerbijeenkomsten willen we veranderingen in gang zetten waarop mensen echt zitten te wachten. Daarmee gaan we op de Denktank aan de slag.

Wat kun je verwachten?

Welke impact hebben huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning op jou en op zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere organisaties? Op de komende Denktank IZO gaan we de toekomst verkennen.

In het Toekomstbeeld 2020 is acht jaar geleden in beeld gebracht hoe informatie de klanten, zorgverleners en instanties zou kunnen verbinden. Met als doel: duidelijkheid voor cliënten en minder administratieve lasten voor alle partijen die bij hun zorg betrokken zijn.

Dit beeld is in de loop der jaren steeds concreter geworden. De technische systeemwereld van toen is nu op veel terreinen doorgedrongen tot de leefwereld van mensen.

Als meer mensen en partijen beschikken over informatie, welke veranderingen brengt dat dan met zich mee? Op de drempel van 2020 willen we iedereen daarom uitnodigen om mee te doen, denken en praten over wat er is veranderd. En over de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Samen aan de slag aan thematafels

Tijdens de Denktank op 31 oktober werken de deelnemers samen aan uitdagingen uit de burgerbijeenkomsten. Bijvoorbeeld:

 • Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) geeft burgers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens. Wat betekent de veranderende rol van burgers als zij zo’n omgeving krijgen?
 • Waar moet rekening mee gehouden worden wanneer ict-systemen zorgbreed ingezet worden door burgers zelf?
 • Welke positie geven we e-healthtoepassingen in het zorgproces?

Opbrengst: een concrete actielijst

Onder begeleiding van dagvoorzitter Hans Oosterkamp gaan de deelnemers aan de slag om over de IZO-horizon heen te stappen. Aan het einde van de dag oogsten zij samen en wordt een actielijst voor het zorgveld en IZO opgesteld.

Sprekers op de Denktank 

Sandra van Heukelom-Verhage (advocaat en partner bij Pels Rijcken) begeleidt (semi-)overheden en bedrijven al jaren intensief bij complexe vraagstukken om technologische innovaties juridisch mogelijk te maken, zoals blockchain, smart contracts en big data-toepassingen. In haar verhaal vertelt ze waarom het goed is om alle stakeholders, zelfs juristen, zo vroeg mogelijk te betrekken in het innovatieproces.

Richard van Hooijdonk is trendwatcher en futurist. Hij neemt de deelnemers mee naar een inspirerende toekomst zonder grenzen. Hij deelt niet alleen zijn visie, maar kijkt ook kritisch naar de toekomstige, drastische veranderingen in de zorg. Welke gevolgen hebben die voor de organisaties van de deelnemers?

Programma

09.30 uur
Inloop en ontvangst
10.00 uur
Opening
10.15 uur
Sandra van Heukelom-Verhage
10.45 uur
Thematafels
12.30 uur 
Lunch
13.30 uur 
Plenaire dialoog
14.30 uur 
Richard van Hooijdonk
15.30 uur
Afsluiting en borrel


Tijdens de Denktank kunnen de deelnemers 'het systeem' aan den lijve ervaren in de foyer.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de Denktank IZO van 31 oktober 2019? Neem dan contact op via infoizo@zinl.nl. Wil je meer weten over de Denktank IZO? Kijk op deze Denktank-pagina op istandaarden.nl. Daar vind je ook verslagen van eerdere bijeenkomsten.


 ]]>
https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-izo-31-oktober-2019-wat-zie-ik-aan-de-horizon https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-izo-31-oktober-2019-wat-zie-ik-aan-de-horizon Wed, 11 Sep 2019 05:42:31 +0000 Beheerteam iStandaarden