Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuws

website 23 sept.jpg

Enquête: Declaratieproblemen bij tweewekelijkse zorglevering

23 september –Bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning wordt vaak, in het belang van de cliënt, afgesproken dat de ondersteuning eens per twee weken wordt geleverd. Echter wanneer het te leveren volume per week of per maand wordt toegewezen, zoals is vastgelegd in de landelijke afspraken bij release 3.0 van de i-standaard, kan dit problemen opleveren bij het indienen van de declaratie per maand. De tijdelijke oplossing daarvoor werkt niet altijd even goed of wordt niet omarmd. Wat vindt u als opdrachtgever in het sociaal domein van deze oplossing? Heeft u zelf andere ideeën? We horen graag van u.

Werken met iWlz

Wet: Wlz

> Informatiemodel iStandaarden

Lopende release (per 1 januari 2021)
> Werken met iWlz 2.2

In ontwikkeling
> Ontwikkeling iWlz 2.3

Werken met iJw

Wet: Jeugdwet

> Informatiemodel iStandaarden

Lopende release (per 1 januari 2021)
> Werken met iJw 3.0

In ontwikkeling
> Ontwikkeling iJw 3.1

Werken met iWmo

Wet: Wmo

> Informatiemodel iStandaarden

Lopende release (per 1 januari 2021)
> Werken met iWmo 3.0

In ontwikkeling
> Ontwikkeling iWmo 3.1

Werken met iEb

Wet: invoering Wmo-abonnementstarief

> Informatiemodel iStandaarden

In iEb wordt informatie uitgewisseld over het Wmo-abonnementstarief.

In ontwikkeling
> Werken met iEb 1.0
> Meer over iEb

Werken met iPgb

In iPgb wordt informatie uitgewisseld over het trekkingsrecht pgb.

> Informatiemodel iStandaarden

Lopende release (per 14 april 2017)
> Werken met iPgb 2.0

In ontwikkeling
Ontwikkeling iPgb 2.1

iPgb is onderdeel van iStandaarden: het persoonsgebonden budget (pgb) raakt aan de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
> Meer over iPgb

primary@149.210.155.96