Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iStandaarden

iStandaarden is de naam voor vier landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw en iPgb. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers.

Een iStandaard is een systematiek om cliënten te volgen in het zorg- of ondersteuningsproces van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en het pgb: van indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van eigen bijdrage en declaratie. 

iPgb is onderdeel van iStandaarden: het persoonsgebonden budget (pgb) raakt aan de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

In iEb wordt informatie uitgewisseld over het Wmo-abonnementstarief.

iStandaarden bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve rompslomp.

De informatie-uitwisseling verloopt via elektronische berichten. Elke iStandaard beschrijft tot in detail de opbouw van en de manier waarop een bericht gevuld moet worden.

Informatiemodel iStandaarden
Het Informatiemodel iStandaarden heeft een hoofdpagina die toegang geeft tot alle documentatie van een release. Processen, regels en berichtspecificaties worden in samenhang gepresenteerd.

Bij het model hoort een instructievideo die uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Het informatiemodel geeft gebruikers van iWlz, iWmo, iJw en iPgb inzicht in informatie die deels of geheel gelijk is in de iStandaarden. Aan de toevoeging van pgb-berichten wordt nog gewerkt.

Lopende iStandaarden-releases en releases in ontwikkeling

  • Voor iWlz geldt dat de release iWlz 2.2 met ingang van 1 januari 2021 de standaard is.

  • Voor iWmo en iJw geldt dat iWmo 3.0 en iJw 3.0 per 1 januari 2021 de standaarden zijn.

  • Inmiddels worden de 2022-releases voorbereid voor iWlz, iWmo en iJw.

primary@149.210.155.96